ΙΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ Αρ.αδειας.2999/δα/21/1/2015 ΦΕΚ 35158/Κ1 3/3/2015 Πατρών 44 Κόρινθος 27410-74300 Τ.Τ 20100 Email:info@iek-europroodos.gr   Κόρινθος 22/06/2020 Αρ.πρωτ:210  Προς: Φαρμακευτικό Σύλλογο Ν.Κορινθίας Υπόψη: Προέδρου κα.... Πρακτική άσκηση βοηθών φαρμακείων

 

ΙΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

Αρ.αδειας.2999/δα/21/1/2015

ΦΕΚ 35158/Κ1 3/3/2015

Πατρών 44 Κόρινθος

27410-74300 Τ.Τ 20100

Email:info@iek-europroodos.gr

 

Κόρινθος 22/06/2020

Αρ.πρωτ:210

 Προς: Φαρμακευτικό Σύλλογο Ν.Κορινθίας

Υπόψη: Προέδρου κα. Σοφία Κλοκώνη

 

Θέμα: Πρακτική άσκηση

Αξιότιμοι συνεργάτες

Σας ενημερώνουμε ότι  στο ΙΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ – που εδρεύει  στην Κόρινθο ,έχουν δημιουργηθεί  και λειτουργούν  δυο(2) τμήματα της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  σε σύνολο  35 ατόμων. Ορισμένες από τις σπουδάστριες εργάζονται ήδη σε φαρμακεία ανά τον Νομό Κορινθίας ενώ κάποιες  κοπέλες  έρχονται σε  επαφή με το αντικείμενο για πρώτη φορά μέσω της βασικής τους κατάρτισης.

Για τον λόγο αυτό μα έχει ζητηθεί από το ΙΙΕΚ μία συνεργασία στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης  των σπουδαστών που  δύναται να ξεκινήσει από 1 η 15  Ιουλίου 2020. Η πρακτική άσκηση αναλύεται είτε  σε πενθήμερο οχτάωρο (8ωρο) είτε σε τετράωρο ανάλογα με την  συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης και των σπουδαστών. Σχετικά με την αμοιβή τους δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία που να υποχρεώνει την καταβολή κάποιου ποσού απλά η φιλοσοφία και η κατευθυντήρια γραμμή της σχολής είναι να δίνεται ένα μικρό  ποσό  που αφήνεται  στην διακριτική ευχέρεια σας. Οι σπουδάστριες  εντάσσονται κανονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και καταβάλλονται ασφαλιστικές  εισφορές 1%  δηλ 11 ευρώ τον μήνα σε κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Σας γνωστοποιούμε ότι  στα πλαίσια της συνεργασίας  μας και των νέων εγγραφών  για τα τμήματα ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  σας δίνεται η δυνατότητα -σε περίπτωση που σας γνωστοποιηθεί ή σας κοινοποιηθεί  εκδήλωση ενδιαφέροντος- να εκδίδετε μία συνοδευτική επιστολή τύπου voucher που να την δίνετε στην ενδιαφερόμενη υποψήφια-ο προς εγγραφή  με ποσοστό έκπτωσης  δωρεάν ενός μήνα στο σύνολο όλου του εκπαιδευτικού  έτους. Η συνοδευτική επιστολή θα κατατίθεται στο ΙΙΕΚ από την υποψήφια-ο σπουδάστρια-στη κατά την εγγραφή και θα αναφέρεται σαν  προσφορά από τον Σύλλογό σας .

Με εκτίμηση

Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ