Δίνεται παράταση εκτέλεσης χειρόγραφων συνταγών Στρατού έως 30/6/2020   Δείτε το έγγραφο:     Παράταση χειρόγραφων συνταγών Στρατού

 

Δίνεται παράταση εκτέλεσης χειρόγραφων συνταγών Στρατού έως 30/6/2020

 

Δείτε το έγγραφο:

Παράταση Άυλης ΣΗΣ