Αγαπητοί Συνάδελφοι, A) Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1929/ Β /20.05.2020 παρατείνεται μέχρι τις 30.09.2020 η διενέργεια της άυλης συνταγογράφησης σύμφωνα με την διαδικασία... Νέες τιμές αποζημίωσης ταινιών μέτρησης σακχάρου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

A) Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1929/ Β /20.05.2020 παρατείνεται μέχρι τις 30.09.2020 η διενέργεια της άυλης συνταγογράφησης σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 36 της ΠΝΠ68Α/20.03.2020. Η παράταση αφορά την ηλεκτρονική παραλαβή των συνταγών εφόσον ο ασθενής έχει ενεργοποιήσει την λειτουργικότητα της άυλης συνταγής από το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή από την ιστοσελίδα του gov.gr και στο παραστατικό εκτέλεσης αναγράφεται «ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ- Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ»

B) Επιπρόσθετα, σας διαβιβάζουμε το ΦΕΚ 1944 / Β / 21.5.2020 όπου ορίζονται οι τιμές αποζημίωσης για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου. Διευκρινίζουμε ότι :

Η ανώτατη καθαρή τιμή αποζημίωσης προ Φ.Π.Α του ΕΟΠΥΥ για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου παραμένει η ίδια. Λόγω όμως της μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α από το 13% στο 6%, σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ, η ανώτατη τιμή αποζημίωσης με Φ.Π.Α διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΜΕ Φ.Π.Α)
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, 25 STRIPS 9,15 €
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, 50 STRIPS 18,30 €
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, 100 STRIPS 36,58 €

 

Το άρθρο αυτό θα ενημερώσει την ειδική μόνιμη στήλη μας

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ για τα ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΒΗΤΗ

που μπορείτε να τη συμβουλεύεστε πάντα στην κορυφή του σαιτ μας

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιέχονται οι ταινίες μέτρησης σακχάρου, οι οποίες εμφανίζουν
αποζημιούμενη τιμή ΕΟΠΥΥ διαφορετική του 18,30 €:

 

ΕΙΔΟΣ ΕΑΝ ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ EBSENSOR , 50 TMX. 4712558769020 11,26 €
RUBY-ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 5206694200442 11,85 €
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ – ΖΑΦΕΙΡΙ 5206694200145 11,85 €
FORA DIAMOND ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (50) 7640143655878 14,47 €
FORA DIAMOND ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (50) 7640143654826 14,47 €
GLUCODR AUTO STRIPS 8806128327010 16,73 €
FREESTYLE LITE 50 STRIPS 5021791708161 17,16 €
VIVACHEK ECO ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50PCS 5200000020212 17,57 €
GLUCODR AUTO A 8806128340125 17,98 €

 

Ταινίες μέτρησης κετόνης:

Επωνυμία είδους Κωδικός ΕAΝ Τιμή Αποζημίωσης με Φ.Π.Α. 6%
GLUCOMEN AREO BKETONE SENSOR 10 8012992486887 18,30 €
WELLION GALILEO ketone test strips 10 pcs 9120072860980 18,30 €
FREESTYLE PRECISION β-KETONE 10 STRIPS 5021791988204 18,30 €
GLUCOMEN LX PLUS KETONE SENSOR 2X5 8012992424162 18,30 €

 

ΦΕΚ 1944_Β_21.5.2020_ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΕΤΟΝΩΝ_ΣΑΚΧΑΡΟΥ