ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Κόρινθος, 18/5/2020 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Ν. Π. Δ. Δ.) ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 63 Δ.Σ. του Φ.Σ. Κορινθίας 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ & FAX:... Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ του ΦΣΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Κόρινθος, 18/5/2020
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Ν. Π. Δ. Δ.)

ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 63 Δ.Σ. του Φ.Σ. Κορινθίας
20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ & FAX: 27410 – 29778 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 80

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δ. Σ. του Φ.Σ. Κορινθίας την 25η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία του Φ. Σ. Κορινθίας, οδός Αδειμάντου 63 στην Κόρινθο με θέματα:
1) Ενημέρωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αγοράς των παλιών γραφείων του Φ. Σ. Κ. από μεσιτικά γραφεία – Προβλεπόμενες διαδικασίες – Λήψη αποφάσεων.
2) Ημερομηνία – Χώρος διεξαγωγής – Προσθήκη θέματος για τη τακτική Γ .Σ. του Φ .Σ .Κ.
3) Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020.
4) Έγκριση εξόφλησης οφειλής του Συλλόγου για τη λειτουργία του αρμόδιου Π. Σ. με την προηγούμενή του σύνθεση στην έδρα της Περιφέρειας.
5) Αποτίμηση πεπραγμένων ως προς την υιοθέτηση των συστάσεων του ΠΦΣ κατά την περίοδο απαγόρευσης των μετακινήσεων λόγω πανδημίας Covid-19.
6) Εξέταση προσφορών για περιπολίες – φύλαξη φαρμακείων από εταιρείες Security.

Η Πρόεδρος

Κλοκώνη Σοφία