Μέχρι 30/6 δεν χρειάζεται θεώρηση γνωματεύσεων αναλωσίμων (όπου χρειαζόταν πριν, στα αναλώσιμα διαβήτη δεν χρειαζόταν έτσι κι αλλιώς). Το άρθρο μας με τα... Παράταση μέχρι 30/6 προθεσμίας της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ από ελεγκτή ιατρό

 

Μέχρι 30/6 δεν χρειάζεται θεώρηση γνωματεύσεων αναλωσίμων (όπου χρειαζόταν πριν, στα αναλώσιμα διαβήτη δεν χρειαζόταν έτσι κι αλλιώς).

Το άρθρο μας με τα ενημερωτικά πινακάκια ενημερώθηκε με το νέο δεδομένο και θα το βρίσκετε για να το συμβουλεύεστε στο κεντρικό άρθρο«Όλα τα νέα με μια ματιά-συνεχής ενημέρωση» (δείτε ΕΔΩ)

Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ:

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ αρ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.28304 (ΦΕΚ1774/Β΄/9-5-2020) υπουργική απόφαση παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ, ΦΕΚ4898/Β΄/2018) όπως ισχύει, έως την 30η Ιουνίου 2020.

Ο Γενικός Δ/ντης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας

Γ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ