Προς : Omega Pharma Hellas Κατόπιν σχετικών καταγγελιών λάβαμε γνώση ότι στην ιστοσελίδα του προϊόντος σας XLS MEDICAL (https://www.xlsmedical.gr/) παραπέμπονται – προτρέπονται οι... ΠΦΣ: Απόσυρση παραπομπής για αγορά από συγκεκριμένα ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακείων

 

Προς : Omega Pharma Hellas

Κατόπιν σχετικών καταγγελιών λάβαμε γνώση ότι στην ιστοσελίδα του προϊόντος σας XLS MEDICAL (https://www.xlsmedical.gr/) παραπέμπονται – προτρέπονται οι επισκέπτες – καταναλωτές να προβούν στην αγορά των προϊόντων αυτών μέσω δύο (2) συγκεκριμένων ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων, καθώς προωθούνται απευθείας στις ιστοσελίδες των ανωτέρω ηλεκτρονικών φαρμακείων.

Ο Πρόεδρος του Π.Φ.Σ., κ. Απόστολoς Βαλτάς, επικοινώνησε εχθές με τον κ. Σουλουμιώτη, Εμπορικό Διευθυντή της εταιρείας σας, προκειμένου να αφαιρεθεί άμεσα η ανωτέρω ανάρτηση. Παρά όμως τις σχετικές διαβεβαιώσεις που έλαβε ο Πρόεδρος του Π.Φ.Σ., παραμένει μέχρι σήμερα η εν λόγω παραπομπή.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση αφαίρεση της παραπομπής για αγορά των προϊόντων σας από συγκεκριμένα ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακεία, καθώς τοιουτοτρόπως πλήττονται τα επαγγελματικά συμφέροντα όλων των άλλων
φαρμακείων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΛΤΑΣ                   ΚΟΥΒΑΡΗΣ