Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ενημερώνει για την σωστή χρήση της μάσκας:  ΕΟΔΥ: Σωστή Χρήση της Μάσκας

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ενημερώνει για την σωστή χρήση της μάσκας: