Στα προσωπικά σας μηνύματα στο eΔΑΠΥ υπάρχει η ανακοίνωση για την εκτέλεση γνωματεύσεων αναλωσίμων χωρίς την παρουσία της συνταγής ιατρού μέχρι 30/6/2020 (δείτε ΕΔΩ).... Εκτέλεση eΔΑΠΥ χωρίς γνωμάτευση, «άυλα»!

Στα προσωπικά σας μηνύματα στο eΔΑΠΥ υπάρχει η ανακοίνωση για την εκτέλεση γνωματεύσεων αναλωσίμων χωρίς την παρουσία της συνταγής ιατρού μέχρι 30/6/2020 (δείτε ΕΔΩ).

Η διαδικασία είναι απλούστατη:

  • ο ασφαλισμένος ζητά ιδιωτικά από τον ιατρό συνταγογράφηση (με όποιο τρόπο)
  • ο ιατρός συνταγογραφεί τη γνωμάτευση και δίνει τον αριθμό barcode, πχ 0220200ΧΧΧΧΧΧΧΧ, στον ασθενή (με όποιο τρόπο)
  • ο ασφαλισμένος προσέρχεται στο φαρμακείο με τον αριθμό κι εμείς εκτελούμε τη γνωμάτευση στο eΔΑΠΥ κανονικά και μέσα στις νόμιμες ημερομηνίες εκτέλεσης που αναγράφει κατά τα γνωστά

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • αναγράφουμε στην εκτέλεση τον αριθμό ταυτότητας και τον ΑΦΜ του ασφαλισμένου (ή συγγενή α’ ή β’ βαθμού) που προσέρχεται να παραλάβει
  • αν είναι τρίτος αναγράφουμε τα ίδια στοιχεία στην εξουσιοδότηση παραλαβής κατά τα γνωστά

Οι γνωματεύσεις αναλωσίμων όσο διαρκεί η ΠΝΠ δεν χρειάζονται θεώρηση!

Τέλος του μήνα θα καταθέσουμε κανονικά μόνο τις εκτελέσεις (και τα άυλα κουπόνια)