Μετά από αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε ανακοίνωση για παράταση της ημερομηνίας υποβολής λογαριασμών φαρμακείων μηνός Μαρτίου 2020. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ... Παράταση ημερομηνίας υποβολής λογαριασμών φαρμακείων μηνός Μαρτίου 2020

Μετά από αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε ανακοίνωση για παράταση της ημερομηνίας υποβολής λογαριασμών φαρμακείων μηνός Μαρτίου 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

 

Οι συνταγές Μαρτίου θα κατατεθούν μέχρι 13/4. Θα ακολουθήσει ενημέρωση από τη Γραμματεία του ΦΣΚ για τα διαδικαστικά ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα Γραφεία του Συλλόγου