θήνα, 3/3/2020 Αρ. Πρωτ.  740 Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα : Αρχείο Εxcel  το οποίο ... Διαδικασία Χορήγησης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

θήνα, 3/3/2020

Αρ. Πρωτ.  740

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα :

  1. Αρχείο Εxcel  το οποίο  θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους με τα ονόματα των Φαρμακείων των συλλόγων σας που  ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΩΝ ΦΥΚ  και το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, (σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπογραφείσας Συλλογικής Σύμβασης για την Διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους  που σας έχουμε κοινοποιήσει) στην διεύθυνση: gmanager2@eopyy.gov.gr

 

  1. Σχέδιο Οδηγιών Χρήσης (Version 2.0.0)  του ΕΟΠΥΥ για την λειτουργία της Πλατφόρμας για την διάθεση των ΦΥΚ.

 Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι η Πλατφόρμα για τα ΦΥΚ θα λειτουργήσει μετά την αποστολή από τους Συλλόγους των αρχείων με τα ονόματα των φαρμακοποιών που ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ να συμμετάσχουν στην  διαδικασία. Σχετική ανακοίνωση θα ακολουθήσει.

Με εκτίμηση,

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΥΚ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΠΥΥ