Αγαπητοί Συνάδελφοι, Τεράστια είναι η ανταπόκριση των φαρμακοποιών για την πιστοποίηση στον εποχικό  εμβολιασμό και στη χορήγηση αντιτετανικού ορού. Μέχρι την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου ... ΠΦΣ: Πορεία Διαδικασίας Πιστοποίησης για τους Εμβολιασμούς

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τεράστια είναι η ανταπόκριση των φαρμακοποιών για την πιστοποίηση στον εποχικό  εμβολιασμό και στη χορήγηση αντιτετανικού ορού. Μέχρι την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου  είχαν εγγραφεί στην πλατφόρμα του ΙΔΕΕΑΦ  (www. ideeaf.gr)  περισσότεροι από 8.500 φαρμακοποιοί!

O αριθμός των εξεταζομένων  μέχρι σήμερα  ξεπέρασε τους 2400 με ποσοστό  επιτυχίας 96% . Όπως είναι γνωστό η πρώτη εξεταστική  περίοδος θα διαρκέσει  μέχρι και την 31η  Ιανουαρίου 2020.

Συνάδελφοι,

Η δική  σας ανταπόκριση στην μεγάλη αυτή προσπάθεια  μας δίνει την  δύναμη  προκειμένου με μεγαλύτερη ένταση να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Φαρμακοποιό να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής μας.

Η ανταπόκριση των συναδέλφων  που ξεπερνά κάθε προσδοκία, αποδεικνύει  ότι οι φαρμακοποιοί απαιτούν τον εκσυγχρονισμό  , την εκπαίδευση καθώς επίσης και  μια νέα προοπτική  στην άσκηση του  λειτουργήματος  μας .

Ενημερώστε ΟΛΑ τα μέλη  να μετάσχουν σε αυτή την διαδικασία που αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για την ανάδειξη του ρόλου μας και  που θα αποτελέσει την  βάση για την διεκδίκηση και την θεσμοθέτηση των Υπηρεσιών στα Φαρμακεία μας.

Με Ενότητα και Αλληλεγγύη στοχεύουμε στην βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του Φαρμακείου μας δίνοντας μια νέα Προοπτική με έμφαση στην καινοτομία , τον εκσυγχρονισμό και την επιμόρφωση.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                     ΚΩΝ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ