Ενημέρωση για τις ελλείψεις από τον ΠΦΣ. Στείλτε mail στο Σύλλογο (fasyko@otenet.gr) τις ελλείψεις σας: Ενημέρωση από ΠΦΣ για λήψη αναγκαίων μέτρων για τις ελλείψεις

Ενημέρωση για τις ελλείψεις από τον ΠΦΣ. Στείλτε mail στο Σύλλογο (fasyko@otenet.gr) τις ελλείψεις σας:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ