Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας που αφορά στο υποχρεωτικό καθώς και στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των μονοεδρικών φαρμακείων  προς ενημέρωσή σας. Ωράριο λειτουργίας μονοεδρικών φαρμακείων

Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας που αφορά στο υποχρεωτικό καθώς και στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των μονοεδρικών φαρμακείων  προς ενημέρωσή σας.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ