Σεμινάριο  παρασκευής γαληνικών σκευασμάτων
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΦΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΦΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ