Ενημέρωση για οφειλές Φαρμακοποιών στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ     Ενημέρωση για οφειλές Φαρμακοποιών στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Ενημέρωση για οφειλές Φαρμακοποιών στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΦΣ ΜΕ ΕΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8 10 2019

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ_opt_3