Συμμόρφωση φαρμακείων στο GDPR ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ΚΩΔΙΚΟΣ  PHARMAGDPR  ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. ,  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ TOY ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΥ... Συμμόρφωση φαρμακείων στο GDPR

Συμμόρφωση φαρμακείων στο GDPR

LINK ΓΙΑ ΤΟ GDPR

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ΚΩΔΙΚΟΣ  PHARMAGDPR  ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. ,  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ TOY ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ.