Με την δημοσίευση στο ΦΕΚ Α΄ 78/24.5.2019 του Νόμου 4613/2019 έγινε το πρώτο βήμα προς την εξομάλυνση του τεράστιου προβλήματος του ωραρίου λειτουργίας των... Eπιστολή Π.Φ.Σ για ωράριο λειτουργίας φαρμακείων

Με την δημοσίευση στο ΦΕΚ Α΄ 78/24.5.2019 του Νόμου 4613/2019 έγινε το
πρώτο βήμα προς την εξομάλυνση του τεράστιου προβλήματος του ωραρίου
λειτουργίας των Φαρμακείων μας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 29 5