Αναβολή εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ναρκωτικών
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΦΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΝΤΑΓ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ_15.5.2019-1