Ερωτήσεις απαντήσεις για την σύμβαση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-1