Ποσότητες βελονών φυσιγγοσυριγγων

30/10/2017

ΕΟΠΥΥ – Αρ. Πρωτ: ΔΒ4Γ/Γ55/25/οικ.44289

Σχετικά με το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό σε πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπυ ΙΙ