Δίμηνες συνταγές

Σχετικά με τις δίμηνες συνταγές. 

επανεργοποιήθηκε απο την Δευτέρα 29/5/2017 η δίμηνη συνταγή που θα εκδίδεται σε 1 φυλλο…..

δείτε αναλυτικά την ενημέρωση που ήρθε στον σύλλογο από τον ΕΟΠΥΥ