ΤΥΠΕΤ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Ηλεκτρονική θεώρηση συνταγών φαρμάκων

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλουμε για τον εκσυγχρονισμό  των εργασιών του Ταμείου, τον έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων μας, θέτουμε σε λειτουργία από τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 την ηλεκτρονική θεώρηση των συνταγών των φαρμάκων, όπου βέβαια αυτή απαιτείται.

Το έργο αυτό γίνεται σε συνεργασία με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, τη γνωστή Η.ΔΙ.Κ.Α., η οποία και έχει την ευθύνη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των φαρμάκων.

Από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά όλες οι ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων που θα εκδίδονται και για τις οποίες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ταμείου, απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή ιατρό, δε θα χρειάζεται πλέον να προσκομίζονται ή να αποστέλλονται με FAX στο Ταμείο για έγκριση, αλλά η έγκριση θα δίνεται ηλεκτρονικά.

Υπενθυμίζουμε ότι θεώρηση απαιτείται για όλες τις συνταγές αξίας  100,00 μέχρι 599,99ευρώ ανεξάρτητα τόπου έκδοσης.

Δεν απαιτείται θεώρηση για συνταγές αξίας μέχρι 599,99 ευρώ, αν έχουν εκδοθεί σε μονάδα συνταγογράφησης ΤΥΠΕΤ.

Κατά τη στιγμή της έκδοσης της συνταγής και σε περίπτωση που η συνταγή πρέπει να θεωρηθεί, το σύστημα αυτόματα θα ζητά από τον ιατρό να καταχωρίσει ένα κινητό τηλέφωνο του ασφαλισμένου, με το οποίο θα μπορεί ο ελεγκτής ιατρός να επικοινωνεί για την παροχή τυχόν διευκρινήσεων που μπορεί να απαιτηθούν.

Η ηλεκτρονική θεώρηση θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες από τις 8 πμ μέχρι τις 2 μμ. Συνταγές που εκδίδονται  τις εργάσιμες ημέρες μετά τις 2 μμ ή σε μη εργάσιμες ημέρες, θα θεωρούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα το πρωί.

Σε περίπτωση που ο ελεγκτής ιατρός απορρίψει τη συνταγή, θα ενημερώνεται σχετικά ο ασφαλισμένος από το Ταμείο στο τηλέφωνο που καταχωρήθηκε κατά την έκδοση της συνταγής.

Συνταγή για την οποία απαιτείται θεώρηση δεν θα μπορεί το φαρμακείο να την εκτελέσει, αν δεν την έχει θεωρήσει πριν ο ελεγκτής ιατρός.

Η διαδικασία για τις συνταγές των 600,00 ευρώ και άνω παραμένει η ίδια όπως μέχρι σήμερα, δηλαδή θα προσκομίζεται ή θα αποστέλλεται  στην αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου η συνταγή με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να περάσει από την Υγειονομική Επιτροπή.

Μετά την έγκριση της Επιτροπής η συνταγή θα θεωρείται ηλεκτρονικά ώστε να μπορεί να εκτελεστεί στα φαρμακεία και ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται σχετικά στο τηλέφωνο που καταχωρήθηκε κατά την έκδοση της συνταγής.