ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ  Συνάδελφοι, Επειδή Ευρωπαίοι πολίτες απευθύνονται στην ΠΕΔΙ Κορινθίας διαμαρτυρόμενοι για μη εξυπηρέτησή τους από φαρμακεία του Νομού, σας ενημερώνουμε ότι όσον... ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

logofskΠΡΟΣΟΧΗ!  ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

 Συνάδελφοι,

Επειδή Ευρωπαίοι πολίτες απευθύνονται στην ΠΕΔΙ Κορινθίας διαμαρτυρόμενοι για μη εξυπηρέτησή τους από φαρμακεία του Νομού, σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά τους ευρωπαίους πολίτες που φέρουν την ειδική κάρτα που το βεβαιώνει:

Εκτελούμε χειρόγραφα πράσινες συνταγές που εκδίδονται από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, επισυνάπτοντας φωτοτυπία της κάρτας τους. Οι εν λόγω συνταγές φέρουν τον αριθμό της κάρτας του ευρωπαίου πολίτη στη θέση του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου και αφορούν μόνο φαρμακευτική περίθαλψη και όχι αναλώσιμα (σακχάρου κπλ).