Απ’ το νόμο 4250/26-3-2014   το άρθρο 1 είναι που αφορά στην κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων Kατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων

Απ’ το νόμο 4250/26-3-2014   το άρθρο 1 είναι που αφορά στην κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων

Κατέβαστε (PDF, 143KB)