Γ32/68-19/01/2009 Το ΙΚΑ χορηγεί το εμβόλιο κατά του H.P.V. στις ασφαλισμένες ηλικίας από 12 έως και 15 ετών, αλλά και σε ασφαλισμένες...
[post-date]

   Γ32/68-19/01/2009

Το ΙΚΑ χορηγεί το εμβόλιο κατά του H.P.V. στις ασφαλισμένες ηλικίας από 12 έως και 15 ετών, αλλά και σε ασφαλισμένες ηλικίας από 15 έως και 26 ετών εφόσον δεν έχουν εμβολιαστεί στη συνιστώμενη ηλικία (χωρίς να διασφαλίζεται η προφύλαξή τους εάν ήδη έχουν μολυνθεί από τύπο του ιού που περιέχεται στο εμβόλιο). Η διαπίστωση αυτή γίνεται από το συνταγογράφο γιατρό και δε χρειάζεται πλέον γνωμάτευση.

Για περιπτώσεις ανοσοκαταστολής (μόνο κατά περίπτωση και όχι γενικευμένα) ενδείκνυται ο εμβολιασμός κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων και σε μεγαλύτερες των 26 ετών γυναίκες.

Στη χώρα μας κυκλοφορούν δύο εμβόλια κατά του H.P.V., το διδύναμο και το τετραδύναμο. Το δοσολογικό σχήμα και για τα δύο εμβόλια περιλαμβάνει 3 δόσεις:

  •  Διδύναμο 0 – 1 – 6 μήνες
  •  Τετραδύναμο 0 – 2 – 6 μήνες

Εάν απαιτείται ένα εναλλακτικό σχήμα εμβολιασμού, η δεύτερη δόση πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον 1 μήνα μετά την πρώτη δόση και η τρίτη δόση πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον 3 μήνες από την δεύτερη δόση. Και οι τρεις δόσεις πρέπει να δίνονται μέσα σε περίοδο 1 έτους. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα ο γιατρός μπορεί να συνεχίσει τον εμβολιασμό, χωρίς να χάνονται οι προηγούμενες δόσεις.

Οι ασφαλισμένες άνω των 18 ετών, θα παραπέμπονται στους Ιατρούς της Μονάδας Υγείας και η διενέργεια του εμβολιασμού θα γίνεται στην ενεσοθεραπεία.

Στις Μονάδες Υγείας όπου δεν λειτουργεί Σ.Π.Μ.Π. & Ε.(Σταθμούς Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου) οι ασφαλισμένες θα προσέρχονται για εμβολιασμό με τη διαδικασία του ασφαλισμένου σε:

  • Παιδιατρικής, Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας μέχρι 18 ετών, και
  • Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Δερματολογίας –Αφροδισιολογίας του ΙΚΑ για τις ηλικίες άνω των 18 έως και 26 ετών.

Γ32/632-9/6/2011

Η παραπομπή για εμβολιασμό θα γίνεται, από τις παραπάνω ειδικότητες Ιατρών, με την ένδειξη “εμβόλιο κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων”, όταν πρόκειται για την πρώτη δόση του εμβολίου.
Η χορήγηση και των τριών δόσεων του εμβολίου θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο βιβλιάριο υγείας Ι.Κ.Α. αλλά και στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού (όπου υπάρχει).

Τα πιο γνωστα εμβόλια είναι το Gardasil και το Cervarix