Σχετικά με την συνταγογράφηση φαρμάκων
Σχετικά με αρίθμηση συνταγών φαρμάκων
Επαναλαμβανόμενες συνταγές
Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων
ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων ΣΧΕΤΙΚΟ: 1. Το υπ’ αρ. πρ. οικ. 38425/31-10-2014 έγγραφο, 2. Το υπ’ αρ. πρ. Π60/33/οικ.41793/26-11-14 έγγραφο, 3. Το υπ’ αρ. πρ. ΔΒ4Γ/Π60/37/οικ.45126/23-12-14 έγγραφο Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και εξαιτίας προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη παραλαβή των υποβολών των φαρμακείων... διαβαστε περισσοτερα
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ