ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΕΔΑΠΥ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ E-DAPY
Ε-ΔΑΠΥ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ  E-MAIL ΑΠΟ ΕΟΠΥΥ
Οδηγίες σχετικά με την συνταγογράφηση αναλώσιμου υλικού
Δίμηνες συνταγές
Αναγκαιότητα έγκρισης από ελεγκτή