ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Τελευταία ενημέρωση ….. διαβαστε περισσοτερα
Εκτέλεση και τιμολόγηση των αναλωσίμων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον ΕΟΠΥΥ
ΠΦΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ
Αθήνα, 9-10-14 Αρ. Πρωτ.: Π60/27/οικ./354591 Θέμα : «Ενημερωτική επιστολή» Σχ. :     «Το υπ’αρ.34412/1-10-14 γενικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας» Σας γνωστοποιούμε το ανωτέρω συνημμένο έγγραφο του Οργανισμού, αναφορικά στην αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από τον ΕΟΠΥΥ. Επισημαίνεται επίσης ότι οι παρασχεθείσες οδηγίες του ανωτέρω εγγράφου δεν αφορούν στην αποζημίωση σκευασμάτων... διαβαστε περισσοτερα
  Λουτροθεραπεία 2013 διαβαστε περισσοτερα