ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Συνάδελφοι, Παρακαλείσθε να εκτυπώσετε και να διανείμετε στους ασφαλισμένους πελάτες σας το ακόλουθο έντυπο. διαβαστε περισσοτερα
ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΦΕΤ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Προς: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ    Παλλήνη, 04 Απριλίου 2014 Αρ. Πρωτ. …… / Δ.Φ. Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων Ι.Φ.Ε.Τ. Αξιότιμoι κύριοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα ιδιοσκευάσματα που διακινεί το ΙΦΕΤ έχουν ήδη ενταχθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση οπότε πλέον συνταγογραφούνται... διαβαστε περισσοτερα
Συνοδευτικό σημείωμα υποβολής και υποδείγματα τιμολογίων
Από τη διαδικτυακή πύλη https://www.eopyykmes.gr του Κέντρου Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχονται πλέον και οι ακόλουθες υπηρεσίες: • «Κρατήσεις Ε.Τ.Α.Α.» με την οποία το φαρμακείο αποκτά αφενός πρόσβαση στις εισφορές που κρατήθηκαν υπέρ E.T.A.A. και αφετέρου μπορεί να εκτυπώσει σχετική βεβαίωση των αντίστοιχων παρακρατήσεων ανά ημερολογιακό μήνα.... διαβαστε περισσοτερα
Παράρτημα ενημέρωσης 24/2/2014
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ   Συνάδελφοι, Σας υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή συνταγών ΕΟΠΥΥ γίνεται μέχρι και την 5η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα παραλαμβάνονται συνταγές, γι’ αυτό και παρακαλούμε για την  πιστή τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας. διαβαστε περισσοτερα