Κατηγορία : ΕΟΠΥΥ

eopyy-logo

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΟΠΥΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την αλλαγή της έδρας του ΕΟΠΥΥ  τα στοιχεία στα οποία εκδίδονται τα τιμολόγια προς τον οργανισμό τροποποιούνται μόνο όσον αφορά την Ταχ. Δ/νση η οποία είναι: Αποστόλου Παύλου 12 – Μαρούσι, ΤΚ 151 23. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία παραμένουν τα ίδια.

Capsule-256 σημα

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 15 -1 -2015 Αρ. Πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.οικ. 4188 ΘΕΜΑ: «Δωρεάν διάθεση αντιικών φαρμάκων» Σχετ.  Η υπ’ Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.88649/13-10-14 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη» ΑΔΑ: 7Ω88Θ-Ν3Λ. Η υπ’ Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. 3460/15-1-14 Απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Δωρεάν διάθεση αντιικών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία» ΑΔΑ: ΒΙΨΟΘ-8ΔΗ. Στα πλαίσια της εξασφάλισης διαθεσιμότητας αντιϊκών φαρμάκων που χορηγούνται με σκοπό την αποτροπή εμφάνισης επιπλοκών από τη γρίπη σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου,...

ΕΟΠΥΥ

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων ΣΧΕΤΙΚΟ: 1. Το υπ’ αρ. πρ. οικ. 38425/31-10-2014 έγγραφο, 2. Το υπ’ αρ. πρ. Π60/33/οικ.41793/26-11-14 έγγραφο, 3. Το υπ’ αρ. πρ. ΔΒ4Γ/Π60/37/οικ.45126/23-12-14 έγγραφο Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και εξαιτίας προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη παραλαβή των υποβολών των φαρμακείων μηνών αναφοράς 11/2014 και 12/2014, οι οδηγίες του Οργανισμού τροποποιούνται ως προς τα παρακάτω: Η υποβολή της πρωτότυπης Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής (ΣΚΠ), των πρωτοτύπων τιμολογίων και του ενός...