ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΔΑΠΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΕΔΑΠΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ E-DAPY
Σχετικά με ημερομηνία εκτέλεσης γνωματεύσεων στο Ε-ΔΑΠΥ
Ε-ΔΑΠΥ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ  E-MAIL ΑΠΟ ΕΟΠΥΥ