Αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού
  Αθήνα, 3  / 10  /2014   Αριθμ. Πρωτ. 2736  ΠΡΟΣ :Δνση Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ Υπόψη Προϊσταμένης κας Παναγιώτας Λίτσα   Θέμα: Αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού Σχετ. τα υπ’αρ. 22551/18-6-14 και  34412/ 1-10-14 έγγραφά σας.   Όπως  γνωρίζετε,  με το  υπ΄αριθμ. 22551/18-6-14 έγγραφό σας δεν παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με την... διαβαστε περισσοτερα
Παράρτημα ενημέρωσης 24/2/2014
Το παραπεμπτικό αναλωσίμων του ΕΟΠΥΥ. Θα βρίσκεται πάντα στη στήλη μας “χρήσιμες οδηγίες παντός καιρού” στην αντίστοιχη σημείωση και στην κατηγορία μας “αναλώσιμα ΕΟΠΥΥ” Για να εκτυπώσετε διαβαστε περισσοτερα