Από 1-1-2017 στη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής (ΣΚΠ) περιλαμβάνονται, όλες οι εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και Ευρωπαίων ασφαλισμένων. Εκδίδουμε ένα τιμολόγιο για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους (ν.4368).  Εκδίδουμε ξεχωριστό τιμολόγιο για τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους.  Ο άσπρος φάκελος ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνει: Ένα πακέτο με τις εκτελέσεις συνταγών που αφορούν Ευρωπαίους ασφαλισμένους Δύο... διαβαστε περισσοτερα