Ο Νόμος 3601/28     N. 1963/91-Άρθρο 11 Πειθαρχικά Συμβούλια Το άρθρο 67 του Ν. 3601/1928 (ΦΕΚ97Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4111/1960 (ΦΕΚ 163Α’) και την παρ. ΣΤ’ περ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν.1316/1983 (ΦΕΚ 3Α’), αντικαθίσταται ως εξής: 1. Πρωτοβάθμια... διαβαστε περισσοτερα