επίσημη ιστοσελίδα των φαρμακοποιών της Κορινθίας

Μεταφορά φαρμακείου σε άλλη εδαφική περιφέρεια σύμφωνα με το Ν. 4254/2014

                                                             Αθήνα,          10 Απριλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ. 1319       Θέμα: «Μεταφορά φαρμακείου σε άλλη εδαφική περιφέρεια σύμφωνα...