Οι συνταγές φαρμάκων του Ταμείου θα έχουν έντυπη ή άυλη μορφή.

Οι ασφαλισμένοι ενεργοποιούν την άυλη κανονικά με τους κωδικούς TAXIS τους

Ηλεκτρονική συνταγή αποζημιώνεται για χειρόγραφη εκτέλεση μόνο σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος και εφόσον αναγράφει επάνω «λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης»

Το ταμείο αποζημιώνει λιανικές τιμές φαρμάκων (και όχι ασφαλιστική τιμή), ενώ οι συνταγές γράφονται με εμπορική ονομασία (και όχι δραστική) και χωρίς δυνατότητα αλλαγής του φαρμάκου, επίσης  και ομοιοπαθητικά φάρμακα.

Για χρόνιες παθήσεις εκδίδονται και τρίμηνες συνταγές.

Επίσης το ταμείο αυτό αποζημιώνει κάποιες ειδικές περιπτώσεις φαρμάκων (τα παρακάτω γαλάζια κουτιά). Σε όσα από τις ειδικές περιπτώσεις αναφέρονται χειρόγραφες συνταγές, η αποζημίωσή τους γίνεται με δαπάνη, δηλ. οι ασφαλισμένοι πληρώνουν όλο το ποσό στο φαρμακείο και οι φαρμακοποιοί εκδίδουν απόδειξη με το συνολικό ποσό και εκτελούν κανονικά τη συνταγή (κοστολόγηση και κουπόνια) την οποία παραδίσουν στον ασφαλισμένο:

Ενδοαρθρικές ενέσεις (Hyalart, Hyaluroprol, Yardel κτλ):

– Μέσω Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα συνταγογραφούνται δύο (2) ενέσεις για κάθε γόνατο ανά έτος (δηλ. όπως και στον ΕΟΠΥΥ)

– Σε χειρόγραφη συνταγή θα συνταγογραφούνται έως τρεις (3) ενέσεις για κάθε γόνατο ανά έτος (μετά από έγκριση του Ελεγκτή Ιατρού του Ταμείου)

GARDASIL

– Μέσω Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης συνταγογραφείται για κορίτσια έως 18 ετών, με ποσοστό συμμετοχής 0%

– Σε χειρόγραφη συνταγή συνταγογραφείται για αγόρια έως την ηλικία
των 18 ετών, με ποσοστό συμμετοχής 0%

– Σε χειρόγραφη συνταγή συνταγογραφείται για κορίτσια και αγόρια άνω
των 18 ετών και έως την ηλικία των 45 ετών, με ποσοστό 10% (μετά από σχετική έγκριση του Ελεγκτή Ιατρού του Ταμείου)

BEXSEROTRUMENBA

– Σε χειρόγραφη συνταγή

– Από παιδίατρο έως την ηλικία των 18 ετών

– Με ποσοστό συμμετοχής 10%

TIROSINT

– Σε χειρόγραφη συνταγή

– Από ενδοκρινολόγο

– Με ποσοστό συμμετοχής 25%

Θεώρηση από ελεγκτή ιατρό του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., απαιτείται για:

– συνταγές αξίας μεγαλύτερης των 300€

– συνταγές Φ.Υ.Κ. 

εμβόλια απευαισθητοποίησης

Η θεώρηση των συνταγών είναι ηλεκτρονική: άρα όταν η συνταγή ανοίγει προς εκτέλεση είναι κανονικά εγκεκριμένη και προχωρούμε στην εκτέλεση.

Χειρόγραφες συνταγές εκδίδονται, εκτελούνται και αποζημιώνονται μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω:

α) αναλώσιμα υλικά της νόσου του διαβήτη (ταινίες σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης και βελόνες κλπ.). Επικολλούνται επάνω τα κουπόνια των υλικών και αποζημιώνονται με τιμές ΕΟΠΥΥ.

β) ομοιοπαθητικά φάρμακα

γ) εμβόλια απευαισθητοποίησης, μόνον κατόπιν θεωρήσεως (εγκρίσεως)

δ) σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εφόσον φέρουν την ένδειξη «λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης»

ε) τις ειδικές περιπτώσεις φαρμάκων που περιγράφονται στα γαλάζια πλαίσια στην προηγούμενη παράγραφο (ενδοαρθρικές, GARDASIL, BEXSERO , TRUMENBA, TIROSINT)

Χειρόγραφες συνταγές εκτελούνται εντός 15 ημερών.

Θεωρημένες συνταγές εκτελούνται εντός 15 ημερών από την θεώρησή τους.

Τα φαρμακεία μπορούν να εκτελούν χειρόγραφες συνταγές του ΑΤΠΣΥΤΕ για αναλώσιμα υλικά της νόσου του σακχαρώδη διαβήτη (ταινίες σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης, βελόνες κλπ.) με καταβολή του αντίτιμου της αναγραφόμενης συμμετοχής από τον ασφαλισμένο.

Ο γιατρός δύναται να συνταγογραφεί στο συνταγολόγιο του ασθενούς χειρόγραφη συνταγή με την ένδειξη «ΤΡΙΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ», η οποία θα φωτοτυπείται εις τριπλούν. Τα τρία αυτά φωτοαντίγραφα θα επικυρώνονται, δηλαδή θα σφραγίζονται και θα υπογράφονται, από τα αρμόδια όργανα του ΑΤΠΣΥΤΕ και θα εκτελούνται μέσα στον αντίστοιχο μήνα τον οποίο αφορούν.

Τα ΦΥΚ θα συνταγογραφούνται και θα αποζημιώνονται μόνο στους  ασφαλισμένους με πλήρη περίθαλψη στο ΑΤΠΣΥΤΕ και μόνο με ηλεκτρονική συνταγή.

Οι συνταγές πρέπει να συνοδεύονται από τις απαραίτητες γνωματεύσεις από νοσοκομείο ή κλινική ισχύος μέχρι ενός (1) έτους, με υπογραφή/σφραγίδα του ιατρού και του νοσοκομείου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του ασφαλισμένου, την πάθηση, το φάρμακο και τη διάρκεια χορήγησης.

Η θεώρηση των συνταγών με ΦΥΚ γίνεται μόνο ηλεκτρονικά (συνήθως εντός 24ώρου τις εργάσιμες μέρες), άρα εφόσον ανοίγει προς εκτέλεση η συνταγή η διαδικασία θεώρησης έχει γίνει και προχωρούμε κανονικά.

Η κατάθεση συνταγών με ΦΥΚ θα γίνεται μόνο μέσω του Συλλόγου και όχι με ατομική υποβολή (αφορά Συλλόγους χωρίς Διανεμητικό). Η εξόφληση των συνταγών ΦΥΚ θα γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους από τον τοπικό Σύλλογο.

Φάρμακα Υψηλού Κόστους που συνταγογραφούνται μέσω ΗΔΙΚΑ και εμφανίζουν μηνύματα όπως: «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ, ΜΟΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ» κ.ά., μετά τη θεώρησή τους τα φαρμακεία:

1. Θα αποστέλλουν αίτημα στην Υπηρεσία Φαρμακευτικής Περίθαλψης του ΑΤΠΣΥΤΕ στο email DLfarmaka@atpsyte.gr, αίτημα για δυνατότητα εκτέλεσης του ΦΥΚ από ιδιωτικό φαρμακείο με σκαναρισμένη τη συνταγή του ΦΥΚ (ή εναλλακτικά το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου, τον αριθμό της συνταγής και το όνομα του φαρμάκου), με την ένδειξη: «άνοιγμα συνταγής ή χρονική επέκταση»

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΑΤΠΣYTE με τη σειρά της θα προωθεί το e-mail στην ΗΔΙΚΑ και μετά την απάντηση της ΗΔΙΚΑ, η Υπηρεσία θα αποστέλει στο ιδιωτικό φαρμακείο με email την έγκριση για την ηλεκτρονική εκτέλεση του ΦΥΚ.

3. Μόλις εγκριθεί το αίτημα η συνταγή «ανοίγει» και γίνεται διαθέσιμη προς ηλεκτρονική εκτέλεση.

 

 

Η χειρόγραφη θεώρηση των χειρόγραφων συνταγών, γίνεται από τους ελεγκτές ιατρούς του Ταμείου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στα ιατρεία του ΑΤΠΣYTE, ενώ δύναται να γίνει και εξ’ αποστάσεως με αποστολή της συνταγής σε αρχείο εικόνας στο email, του ελεγκτή Aρχίατρου κ. Τζώρτζη Παναγιώτη

(email: Tzortzispanag@gmail.com)

(το θεωρημένο αντίγραφο επαναπροωθείται στο φαρμακείο προς εκτέλεση της αρχικής συνταγής στην οποία επισυνάπτεται). 

Υποβάλλονται:

1) Τιμολόγιο φαρμάκων

2) Συγκεντρωτική κατάσταση εκτελεσμένων συνταγών (ηλεκτρονικών και χειρόγραφων)

3) Διαφορετικό φάκελο και τιμολόγια για τις συνταγές ΦΥΚ

Για λιγότερες από 10 συνταγές ενός μήνα, επιτρέπεται να μην υποβληθούν στον μήνα αναφοράς αλλά να γίνει συγκεντρωτική κατάθεση πολλών μηνών μαζί, αρκεί να γίνει μέσα στο έτος εκτέλεσης.

Θα υποβάλλονται με ένα συνολικό τιμολόγιο!

Η οριστική εκκαθάριση και εξόφληση των λογαριασμών θα γίνεται προς τους φαρμακοποιούς εντός εξήντα (60) εργασίμων ημερών (ήτοι όπως και στα άλλα Ταμεία, Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), ενώ των Φ.Υ.Κ. σε ξεχωριστό τιμολόγιο εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παράδοσή τους στο Ταμείο από τον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο (βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου του Ταμείου), αποκλειομένης φυσικά πλέον οιασδήποτε παροχής – έκπτωσης υπέρ αυτού (άρθρο 15).

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [505.45 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [518.86 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [66.40 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [71.79 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [830.49 KB]

Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την έκδοση ή την εκτέλεση συνταγών ασφαλισμένων του ΑΤΠΣΥΤΕ, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα:

Αθήνα: 210 3204973-4977 ,

Περιφέρεια: 210 3203157, 210 3203192, 210 3203148  και

Θεσσαλονίκη: 2310 591220 και -591214

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [150.33 KB]

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση από το Ταμείο Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας.

Σύμφωνα με το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε :

Η αποστολή των λογαριασμών των φαρμακείων  γίνεται στις αντίστοιχες υπηρεσίες που βρίσκονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Οι νομοί που εξυπηρετούνται από τη Θεσσαλονίκη

Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης,
Χαλκιδικής, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Αιτωλοακαρνανίας (μόνο Αγρίνιο).
και η αποστολή θα γίνεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 4
Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310.591214-2310.591220

E-mail επικοινωνίας: DLthessaloniki@atpsyte.gr

Οι υπόλοιποι νομοί με ανακοίνωση από Ιαν 24 θα τα αποστέλλουν στην Αθήνα στην παρακάτω διεύθυνση:

Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

Ομήρου 4 και Σταδίου 10

Τ.Κ. 105 64 ΑΘΗΝΑ

4ος όροφος Γραφείο 406

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΤΗΛ.210 320 4973, 210 320 4974

E-mail επικοινωνίας: DLfarmaka@atpsyte.gr »