Εκτελούμε συνταγές ΕΥΔΑΠ από 1/4/2024.

Το ταμείο ακολουθεί κανόνες ΕΟΠΥΥ κανονικά.

Τα ΦΥΚ χρειάζονται θεώρηση από την υγειονομική υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

Καταθέτουμε τις συνταγές με μία (1) συγκεντρωτική κατάσταση και πρωτότυπο τιμολόγιο εντός φακέλου και ένα αντίγραφο τιμολογίου επισυναπτόμενο εκτός του φακέλου.

Τυχόν συνοδευτικές γνωματεύσεις η άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά να επισυνάπτονται με συνδετήρες στην εκτέλεση της συνταγής και να μην συρράπτονται.

ΦΥΚ κατατίθεται σε ξεχωριστό φάκελο με ξεχωριστή συγκεντρωτική και τιμολόγιο!

Μπορούμε να καταθέτουμε συνταγές 3 μηνών μαζί με ένα τιμολόγιο, αρκεί να είναι του ίδιου έτους!

Στοιχεία έκδοσης τιμολογίου:

ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Ωρωπού 156 – Γαλάτσι, Τ.Κ. 111 46,

Α.Φ.Μ. 094079101, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,

Επάγγελμα: Ύδρευση-Αποχέτευση