Τοποθετούμε εντός του φακέλου υποβολής συνταγών:
 • Τις συνταγές μας, δηλαδή τα  3 πακέτα των συνταγών: 

α. χειρόγραφες (πράσινες και ηλεκτρονικές που εκτελέστηκαν χειρόγραφα ),

β. ηλεκτρονικές (φάρμακα και ανασφάλιστοι),  

γ. συνταγές ευρωπαίων ασφαλισμένων

 • Τις συνταγές με τα ΦΥΚ (σε ξεχωριστό φάκελο) που διακινήσαμε μέσα από την ξεχωριστή πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ (δείτε αναλυτικά ΕΔΩ)

 

Υπενθυμίζουμε ότι:

Χειρόγραφα εκτελούμε μια ηλεκτρονική συνταγή μέσω του προγράμματός μας (στο ειδικό έντυπο) και όχι με το χέρι. Χειρόγραφη εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής κάνουμε μόνο λόγω:

 1. Μη διαθεσιμότητας του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ή και
 2. Αποδεδειγμένη αδυναμία πρόσβασης του φαρμακείου στο διαδίκτυο ή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

  Εξαιρούνται οι συνταγές που συμπεριλαμβάνουν εμβόλια απευαισθητοποίησης, γαληνικά σκευάσματα, αμπούλες μονοδοσικού ενέσιμου ύδατος, φυσιολογικού ορού κλπ. που μπορούμε να εκτελούμε χειρόγραφα επί της συνταγής.

Οι συνταγές δεν χρειάζεται να αριθμούνται, οι χειρόγραφες όμως πρέπει να γράφουν πάνω τον αντίστοιχο αριθμό (π.χ. 5, 16 ή 253) τον οποίο μπορούμε εύκολα να βρίσκουμε από το πρόγραμμά μας

 

και τα απαραίτητα έγγραφα

1- ΣΚΠ (1/3) ( Συγκεντρωτική Κατάσταση φαρμάκων και ανασφάλιστων)

2- Τιμολόγια [α. φαρμάκων και ανασφάλιστων (1/3), β. συνταγών ευρωπαίων ασφαλισμένων  (1/3), γ. ΑΝ υπάρχει πιστωτικό τιμολόγιο π.χ. από περικοπές ή κάθε υποβολή Δεκεμβρίου που κόβουμε για το rebate (1/3)]

3- Το σημείωμα της ΚΜΕΣ (1/3) με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή

και κλείνει ο λευκός, πλαστικός φάκελος του ΕΟΠΥΥ. Απέξω κολλάμε το ειδικό αυτοκόλλητο που εκδίδεται από την πύλη του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ αυτόματα!

Συγκεντρώνουμε εκτός του φακέλλου:

Α ΠΑΚΕΤΟ με:

1- Την πρωτότυπη ΣΚΠ (2/3) ( Συγκεντρωτική Κατάσταση φαρμάκων και ανασφάλιστων) 

2- Τα πρωτότυπα τιμολόγια (2/3)

3- Το σημείωμα της ΚΜΕΣ (2/3) με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή

Β ΠΑΚΕΤΟ με:

1- Αίτηση του φαρμακείου (πατήστε ΕΔΩ να την κατεβάσετε)

2- Το σημείωμα της ΚΜΕΣ (3/3) με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή

3- ΣΚΠ (3/3)

4- Τιμολόγια (3/3)

5- Φορολογική ενημερότητα

6- Ασφαλιστική ενημερότητα

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

 

 • Κόβουμε διαφορετικό τιμολόγιο για κάθε διαφορετική υποβολή
 • Βάζουμε κάθε διαφορετική υποβολή σε διαφορετικό φάκελλο:
  α) τα παραπεμπτικά αναλωσίμων,
  β) το «ειδικό αποδεικτικό υποβολής στοιχείων περιόδου» για τα αναλώσιμα που εκτυπώνετε από eΔΑΠΥ,
  γ) το τιμολόγιο
 • Απέξω από το φάκελλο επικολλάμε το ειδικό έντυπο αποστολής κυτίου, που επίσης εκτυπώνουμε από eΔΑΠΥ

Φορολογική απαιτείται άνω των 1500 ευρώ και Ασφαλιστική άνω των 3000 ευρώ

Δεν ξεχνάμε:

-> Η κατάθεση των συνταγών στο Σύλλογο γίνεται μέχρι την 5η εργάσιμη μέρα κάθε μήνα!

-> Σετάρουμε σωστά τις συνταγές μας, βοηθάμε τη Γραμματεία μας!