Οδηγίες ΕΟΠΥΥ για κατάθεση συνταγών από 1/10/2020  ΕΔΩ

Ενημέρωση και διόρθωση εγγράφου από ΠΦΣ ΕΔΩ

Τοποθετούμε εντός του μεγάλου άσπρου φακέλου υποβολής συνταγών:

1) Τις ηλεκτρονικές συνταγές μας, χωρισμένες σε πακέτα ανά ημερομηνία

επιπλέον ξεχωριστούς φακέλους που δεν θα κλείνουμε και που θα αναγράφουν τί περιέχουν:

2) Φάκελο «Χειρόγραφες εκτελέσεις» (πράσινες και ηλεκτρονικές που εκτελέστηκαν χειρόγραφα)  

3) Φάκελο «Συνταγές Ευρωπαίων»

4) Φάκελο «Εκτελέσεις ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ» που αφορά μόνο τις συνταγές ΦΥΚ που διακινούμε μέσω του ειδικού προγράμματος (δείτε ΕΔΩ) και την συγκεντρωτική κατάσταση των εκτελεσμένων συνταγών, η οποία εκδίδεται μέσω της εφαρμογής. Τα κανονικά ΦΥΚ που εκτελούμε στα φαρμακεία μας μπαίνουν κανονικά στη σειρά τους.

5) Φάκελο «ΣΣΥ-Τιμολόγια» με: 

       α) Τιμολόγια [α. φαρμάκων και ανασφάλιστων (1/2), β. συνταγών ευρωπαίων ασφαλισμένων  (1/2), γ. ΑΝ υπάρχει πιστωτικό τιμολόγιο π.χ. από περικοπές ή κάθε υποβολή Δεκεμβρίου που κόβουμε για το rebate (1/2)]

       β) ΣΣΥ (1/2) που εκδίδουμε από την ΚΜΕΣ

       γ) μόνο τον Οκτώβριο (κατάθεση Σεπτεμβρίου) θα βάλουμε και την γνωστή μας ΣΚΠ (1/2). Από Νοέμβριο καταργείται.

και κλείνει ο λευκός, πλαστικός φάκελος του ΕΟΠΥΥ. Απέξω κολλάμε τη γνωστή ειδική ετικέτα που εκδίδεται από την πύλη του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ αυτόματα! Αν έχουμε πάνω από έναν λευκό φάκελο θα κολλάμε ετικέτα σε κάθε φάκελο.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Χειρόγραφα εκτελούμε μια ηλεκτρονική συνταγή μέσω του προγράμματός μας (στο ειδικό έντυπο) και όχι με το χέρι. Χειρόγραφη εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής κάνουμε μόνο λόγω:

 1. Μη διαθεσιμότητας του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ή και
 2. Αποδεδειγμένη αδυναμία πρόσβασης του φαρμακείου στο διαδίκτυο ή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

  Εξαιρούνται οι συνταγές που συμπεριλαμβάνουν εμβόλια απευαισθητοποίησης, γαληνικά σκευάσματα, αμπούλες μονοδοσικού ενέσιμου ύδατος, φυσιολογικού ορού κλπ. που μπορούμε να εκτελούμε χειρόγραφα επί της συνταγής.

Οι συνταγές δεν χρειάζεται να αριθμούνται, οι χειρόγραφες όμως πρέπει να γράφουν πάνω τον αντίστοιχο αριθμό (π.χ. 5, 16 ή 253) τον οποίο μπορούμε εύκολα να βρίσκουμε από το πρόγραμμά μας

Συγκεντρώνουμε εκτός του φακέλλου:

1- Τα πρωτότυπα τιμολόγια (2/2)

2- Το πρωτότυπο σημείωμα της ΚΜΕΣ (2/2) 

3- Φορολογική ενημερότητα

4- Ασφαλιστική ενημερότητα

5- ΣΚΠ (2/2) ( Συγκεντρωτική Κατάσταση φαρμάκων και ανασφάλιστων) μόνο για τον Οκτώβριο (κατάθεση Σεπτεμβρίου). Μετά καταργείται

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

 

 • Κόβουμε διαφορετικό τιμολόγιο για κάθε διαφορετική υποβολή
 • Βάζουμε κάθε διαφορετική υποβολή σε διαφορετικό φάκελλο:
  α) τα παραπεμπτικά αναλωσίμων,
  β) το «ειδικό αποδεικτικό υποβολής στοιχείων περιόδου» για τα αναλώσιμα που εκτυπώνεται από το eΔΑΠΥ,
  γ) το τιμολόγιο
 • Απέξω από το φάκελλο επικολλάμε το ειδικό έντυπο αποστολής κυτίου, που επίσης εκτυπώνουμε από eΔΑΠΥ

Φορολογική απαιτείται άνω των 1500 ευρώ και Ασφαλιστική άνω των 3000 ευρώ

Δεν ξεχνάμε:

-> Η κατάθεση των συνταγών στο Σύλλογο γίνεται μέχρι την 5η εργάσιμη μέρα κάθε μήνα!

-> Σετάρουμε σωστά τις συνταγές μας, βοηθάμε τη Γραμματεία μας!