Α. ΦΑΡΜΑΚΑ

 1. Απαιτείται θεώρηση της εντολής Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας (ΑΒΝ) όταν το συνολικό κόστος της υπερβαίνει τα 150€ ή/και σε συνταγές δίμηνης διάρκειας σε χρόνιες παθήσεις.
 2. Επιτρέπεται η συνταγογράφηση έως και τριών διαφορετικών δραστικών ουσιών ανά εντολή ΑΒΝ και να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες θεραπεία.
 3. Καταγραφή χορηγούμενης ποσότητας και ολογράφως, δοσολογία χορήγησης, επικόλληση κουπονιών, ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή φαρμακείου στη θέση «Αυτός που εκτέλεσε την εντολή», υπογραφή του περιθαλπόμενου.
 4. Η ημερομηνία συνταγογράφησης από την ημερομηνία εκτέλεσης από το φαρμακοποιό να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
 5. Η συνταγογράφηση σε εν ενεργεία στρατιωτικούς (μπλε εντολή) από ιδιώτη ιατρό επιτρέπεται μόνο σε έλλειψη στρατιωτικού ιατρού και ιατρού δημόσιου νοσοκομείου στην περιοχή. Όταν συμβαίνει αυτό, να πιστοποιείται με βεβαίωση από την Υγειονομική Υπηρεσία της Μονάδας ή με σχετικό παραπεμπτικό ή με θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.
 6. Πιστή εφαρμογή της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας.
 7. Μέχρι τέλους του τρέχοντος μήνα αποστέλλεται ο λογαριασμός του προηγούμενου μήνα. Οι συνταγές να είναι αριθμημένες και τοποθετημένες κατά χρονολογική σειρά εκτέλεσης.
 8. Αν ο λογαριασμός είναι μέχρι 1500€ θα μπορεί να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη από ένα(1) μήνα, αλλά οπωσδήποτε μικρότερη των έξι(6) μηνών. Σ’ αυτή την περίπτωση θα υποβάλλονται καταστάσεις ανά μήνα.
 9. Η υποβολή του λογαριασμού θα αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο και δεν θα επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή εντολών της ίδιας περιόδου. Εξαιρείται η περίπτωση επιστραφέντων εντολών που επαναϋποβάλλονται για επανέλεγχο.

Ακολουθεί καταχώρηση των εντολών ΑΒΝ (συνταγών φαρμάκων) ως εξής (Υπόδειγμα 2):

Αρίθμηση Α/Α

Ημερομηνία Εκτέλεσης Συνταγής

Αριθμός Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας

Αριθμός Συνταγής

Αξία Συνταγής βάσει Ασφαλιστικής Τιμής Φαρμάκων ανά Ποσοστό Συμμετοχής

Επιβάρυνση Ταμείου

Συνολικό Αιτούμενου

 

Συμπλήρωση των κάτωθι:

Περίοδος Υποβολής: Από……………….. Έως………………

Αριθμός και Αξία Τιμολογίου

Β. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 1. Απαιτείται θεώρηση της εντολής ΑΒΝ
 2. Επιτρέπεται η συνταγογράφηση για μήνα, δίμηνο έως και εξάμηνο. Η συνταγογράφηση γίνεται στις αρχές του μήνα ή στο τέλος του προηγούμενου.
 3. Καταγραφή χορηγούμενης ποσότητας και ολογράφως, δοσολογία χορήγησης, επικόλληση κουπονιών, ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή φαρμακείου στη θέση «Αυτός που εκτέλεσε την εντολή», υπογραφή του περιθαλπόμενου.
 4. Ιατρική Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού, με αιτιολόγηση της αναγκαιότητας και το χρονικό διάστημα χορήγησης του υλικού καθώς και η απαραίτητη ποσότητα ανά μήνα.
 5. Η ημερομηνία συνταγογράφησης από την ημερομηνία εκτέλεσης από το φαρμακοποιό να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
 6. Η συνταγογράφηση σε εν ενεργεία στρατιωτικούς (μπλε εντολή) από ιδιώτη ιατρό επιτρέπεται μόνο σε έλλειψη στρατιωτικού ιατρού και ιατρού δημόσιου νοσοκομείου στην περιοχή. Όταν συμβαίνει αυτό, να πιστοποιείται με βεβαίωση από την Υγειονομική Υπηρεσία της Μονάδας ή με σχετικό παραπεμπτικό ή με θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.
 7. Πιστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί συνταγογράφησης και εκτέλεσης εντολών ΑΒΝ.
 8. Μέχρι τέλους του τρέχοντος μήνα αποστέλλεται ο λογαριασμός του προηγούμενου μήνα. Οι συνταγές να είναι αριθμημένες και τοποθετημένες κατά χρονολογική σειρά εκτέλεσης.
 9. Αν ο λογαριασμός είναι μέχρι 1500€ θα μπορεί να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη από ένα(1) μήνα, αλλά οπωσδήποτε μικρότερη των έξι(6) μηνών. Σ’ αυτή την περίπτωση θα υποβάλλονται καταστάσεις ανά μήνα.
 10. Η υποβολή του λογαριασμού θα αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο και δεν θα επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή εντολών της ίδιας περιόδου. Εξαιρείται η περίπτωση επιστραφέντων εντολών που επαναϋποβάλλονται για επανέλεγχο.

Ακολουθεί καταχώρηση των εντολών ΑΒΝ (συνταγών φαρμάκων) ως εξής (Υπόδειγμα 3):

Αρίθμηση Α/Α

Ημερομηνία Εκτέλεσης Συνταγής

Αριθμός Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας

Αριθμός Συνταγής

Αξία Συνταγής ανά Ποσοστό Συμμετοχής (0% -20% – 25%)

Συμμετοχή ασφαλισμένου

Συνολικό Αιτούμενου

 

Συμπλήρωση των κάτωθι:

Περίοδος Υποβολής: Από……………….. Έως………………

Αριθμός και Αξία Τιμολογίου

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ Ε.Δ.

 •  Σας γνωρίζουμε ότι οι δαπάνες για την παρασχεθείσα περίθαλψη πρέπει να υποβάλλονται όπως παρακάτω:

 α. Αυτές που αφορούν στο Στρατό Ξηράς στη ΔΥΒ/ΔΥΓ/ΕΔΥΠ, Μ. Αλεξάνδρου 2-4 Γουδή, Τ.Κ. 15773 (Στρατόπεδο «ΖΟΡΜΠΑ»).

 Τηλέφωνο επικοινωνίας :210-7496284, 210- 7496647, 210-7496650

 β. Αυτές που αφορούν στην Πολεμική Αεροπορία, στο 251 ΓΝΑ Υπηρεσία Υγειονομικού Ελέγχου, Κανελλοπούλου 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11525.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας :210-7464539-4537.

 γ. Αυτές που αφορούν στο Πολεμικό Ναυτικό, στην Υπηρεσία Υγειονομικού Ελέγχου, Μεσογείων 229 Χολαργός Τ.Κ. 15561.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας :210-6551115 – 6551672.

 δ. Αυτές που αφορούν στο Λιμενικό Σώμα, στην Υπηρεσία Υγειονομικού Ελέγχου Λιμενικού Σώματος ,Ακτή Βασιλειάδη, (Πύλη Ε-1-2) Πειραιάς, Τ.Κ. 18510

 Τηλέφωνο επικοινωνίας :213-1371236-1080.

 •  A.Φ.Μ και ΔΟΥ κλάδων του ΥΠΕΘΑ

 α. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ΑΦΜ: 090153025 ΔΟΥ: Ψυχικού

 β. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) ΑΦΜ: 090153025 ΔΟΥ: Ψυχικού

 γ. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) ΑΦΜ: 090153025 ΔΟΥ: Ψυχικού

 δ. Λιμενικό Σώμα (ΛΣ) ΑΦΜ:997881842 ΔΟΥ: Ε’ Πειραιά

 

η σύμβαση μεταξύ ΦΣΚ και ΥΕΘΑ

η αίτηση που συνοδεύει τις συνταγές στρατιωτικών ταμείων