Μετά από σχετικό έγγραφο – αίτημα του ΠΦΣ στις 11 Οκτωβρίου 2018, ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την παράταση της δυνατότητας χρήσης των κανονικών ταινιών γνησιότητας... Παράταση της δυνατότητας χρήσης ταινιών γνησιότητας Σ.Δ. μέχρι 31-12-2018

Μετά από σχετικό έγγραφο – αίτημα του ΠΦΣ στις 11 Οκτωβρίου 2018, ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την παράταση της δυνατότητας χρήσης των κανονικών ταινιών γνησιότητας παράλληλα με
αυτές των άυλων, μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2018.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ Σ.Δ

 

Σχετικά με την εκτέλεση άυλων barcodes για αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη