Έναρξη εκτέλεσης γνωματεύσεων αποκλειστικά με τη χρήση άυλωμοναδικών αριθμών αποζημίωσης Ιατροτεχνολογικών, ΥγειονομικώΥλικών και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής (άυλα barcodes) ΑΥΛΑ BARCODES

Έναρξη εκτέλεσης γνωματεύσεων αποκλειστικά με τη χρήση άυλωμοναδικών αριθμών αποζημίωσης Ιατροτεχνολογικών, ΥγειονομικώΥλικών και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής (άυλα barcodes)

ΑΥΛΑ BARCODES