ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή, σε ότι αφορά τη συνταγογράφηση φαρμάκων από τους ιατρούς σε ποσότητες που ξεπερνάνε τις τριάντα (30) ημέρες θεραπείας.

 Σύμφωνα με το νόμο 3457/06, άρθρο 8, παρ. 2, ορίζεται ότι «η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες θεραπείας. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα, όπου εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 67/2000» και παρ.4 «Απαγορεύεται, με ευθύνη του θεράποντος ιατρού, η συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας, όπως αυτά καθορίζονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που συνοδεύει το φάρμακο.»

Προκειμένου να αποφύγουμε περικοπές συνταγών, παρακαλούμε ελέγξτε αν η δοσολογία συμφωνεί με την ποσότητα! Για παράδειγμα κουτί με 28 δισκία και δοσολογία 1Χ1 χορηγούμε μόνο ένα τεμάχιο και όχι δύο όπως σε πολλές περιπτώσεις συνταγογραφούν οι ιατροί. Επίσης μεγάλη προσοχή στα κουτιά με 20 δισκία. Τα δυο κουτιά με δοσολογία 1Χ1 καλύπτουν 40 ημέρες θεραπείας άρα πολύ πιθανό να υπάρξει περικοπή συνταγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερο να συνταγογραφούνται δίμηνης διάρκειας συνταγές που τα τρία κουτιά καλύπτουν ακριβώς το χρονικό διάστημα της συνταγής.

Παρέχονται οδηγίες