Καταβολή εισφορών Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2017 Καταβολή εισφορών Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2017
Καταβολή εισφορών Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2017

Θυμίζουμε  ότι η προθεσμία πληρωμής εισφοράς Ιανουαρίου είναι η Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής εισφοράς Φεβρουαρίου 2017 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, έχει παραταθεί έως την 13η Απριλίου 2017.
Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω ‘Αμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).