ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ‘Η ενεργός εκτέλεση της συνταγής στο Φαρμακείο και η Συμπληρωματική Πώληση’ Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, Κόρινθος 15:00 – 15:30 Προσέλευση 15:30 – 15:45... Η ενεργός εκτέλεση της συνταγής στο Φαρμακείο  και η Συμπληρωματική Πώληση

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet files\Content.IE5\EOZ399LN\Σεμινάριο Σύλλογος Κορινθίας Banner.jpg

LOGOWEB11.gif


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η ενεργός εκτέλεση της συνταγής στο Φαρμακείο και η Συμπληρωματική Πώληση’
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, Κόρινθος

15:00 – 15:30 Προσέλευση

15:30 – 15:45 60 Χρόνια Ανατροπές

Εισηγητής: Ιωάννης – Ευάγγελος Χαραμής, Οικονομολόγος

15:45 – 16:30 Η ενεργός εκτέλεση της συνταγής στο Φαρμακείο

Εισηγήτρια: Πόπη Χαραμή, Φαρμακοποιός, Αρχισυντάκτρια Περιοδικού

PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Ορισμός – Τι σημαίνει εκτελώ «Ενεργά»;
  • Τα 4 Στάδια της Διαδικασίας
  • Τεχνικές & Παραδείγματα
  • Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον Ασθενή – Πελάτη

16:30- 16:45 Διάλειμμα – Καφές

16:45 – 17:30 Η Συμπληρωματική Πώληση στο Φαρμακείο

Εισηγήτρια: Πόπη Χαραμή, Φαρμακοποιός, Αρχισυντάκτρια Περιοδικού

PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Ορισμός
  • Η διαδικασία της Συμπληρωματικής Πώλησης
  • Τα κυριότερα “σφάλματα” του Συμβούλου στο Φαρμακείο
  • Η τεχνική των ερωτήσεων και η διερεύνηση του Ασθενή – Πελάτη

17:30 – 18:00 Συμπεράσματα – Ερωτήσεις

LOGO ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ 1000x599.jpg