Τελευταια ενημερωση Κυριακη 2/2/2014 Συνάδελφοι, Κατά την υποβολή συνταγών μηνός Ιανουαρίου στον ΕΟΠΥΥ σας γνωρίζουμε ότι: Α) Η συγκεντρωτική κατάσταση αλλάζει εν μέρει μορφή...
Τελευταια ενημερωση Κυριακη 2/2/2014

Συνάδελφοι,
Κατά την υποβολή συνταγών μηνός Ιανουαρίου στον ΕΟΠΥΥ σας γνωρίζουμε ότι:
Α) Η συγκεντρωτική κατάσταση αλλάζει εν μέρει μορφή ( αναμένονται τα update των προγραμμάτων των φαρμακείων εντός της ημέρας).
Το «Αιτούμενο ποσό» που θα αναγράφει, ισοδυναμεί με τη συνολική φαρμακευτική δαπάνη χωρίς την αφαίρεση του 1€.
Σε ξεχωριστά πλαίσια θα αναφέρονται:
α) το ποσό που εισπράξαμε για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ, εκτελώντας συνταγές που υπόκεινται στο 1€.
β) το ποσό που αφορά στα εμβόλια (χωρίς την επιβάρυνση του 1€).

Β) Θα εκδώσουμε τρία (3) τιμολόγια προς τον ΕΟΠΥΥ:
1) Φαρμάκων, 2) Εμβολίων, 3) Αναλωσίμων.
Για την έκδοση των τιμολογίων 1 και 2 ενεργούμε ως εξής:
Έστω ότι το «Αιτούμενο ποσό» της ΣΚΠ είναι 42.000€ και έστω ότι το ποσό που αντιστοιχεί στα εμβόλια είναι 2.000€. Άρα η συνολική φαρμακευτική δαπάνη ( πλην εμβολίων) είναι 40.000€.
Τότε θα προβούμε σε έκδοση ενός τιμολογίου φαρμάκων το οποίο θα αναφέρει αναλυτικά στην περιγραφή, το πώς εξάγεται το πληρωτέο από τον ΕΟΠΥΥ ποσό:

Συνολική αξία φαρμακευτικής δαπάνης (πλην εμβολίων) :​​ 40.000

Μείον (από συνταγές που υπόκεινται στο 1€): ​ 278,60

Πληρωτέο από τον ΕΟΠΥΥ ποσό:​​​ 39.721,40

Αφού όλα τα παραπάνω γραφτούν στο αριστερό μέρος του τιμολογίου κάτω από τον τίτλο περιγραφή ή είδος, συνεχίζουμε αναλύοντας το πληρωτέο ποσό σε καθαρή αξία και ΦΠΑ στη δεξιά στήλη του τιμολογίου μας κάτω από τον τίτλο ΦΠΑ 6,5%.
Δηλαδή η τελική αξία του τιμολογίου φαρμάκων θα είναι στο παράδειγμά μας 39.721,40
Το δεύτερο τιμολόγιο εκδίδεται πιο απλά αναλύοντας το ποσό ( στο παράδειγμά μας 2.000) σε καθαρή αξία και ΦΠΑ και γράφοντας στην περιγραφή:
Εμβόλια ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ μηνός Ιανουαρίου 2014.