ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ/ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΟΠΥΥ

 

[toc]

Οδηγίες χρήσης e-ΔΑΠΥ

Συνταγογράφηση αναλωσίμων Διαβήτη

Από την 1-3-13 (Αρ. Πρωτ.: Γ31/269-28/2/1):

 • Γράφουν όλοι οι Ιατροί συμβεβλημένοι και μη, ποσότητες ανάλογα με τις προβλεπόμενες (δείτε πίνακες)! Επιτρέπονται και δίμηνες ποσότητες από 1-7-2013
 • Πράσινες με ημερομηνία μέχρι 28-2-13 θα εκτελεστούν όπως πρώτα, εντός 5 εργάσιμων ημερών. Από 1-3-2013 τα αναλώσιμα υλικά για σακχαρώδη διαβήτη θα αναγράφονται μόνα τους μόνο σε ιατρικές γνωματεύσεις, σε διατακτικές ή σε παραπεμπτικά και όχι σε ηλεκτρονικές ή χειρογράφες ενιαίου τύπου συνταγές. Από 1-4 είναι υποχρεωτική η χρήση του ενιαίου εντύπου
 • Δεν χρειάζονται θεώρηση δεδομένου ότι θα ελέγχονται μηχανογραφικά
 • Απαραιτήτως   η εκτέλεση γνωματεύσεων συνοδεύεται από: 1) ημερομηνία εκτέλεσης, 2) σφραγίδα και υπογραφή φαρμακοποιού, 3) υπογραφή παραλαβόντος, 4) επικόλληση ταινιών γνησιότητας, 5) ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου, 6) ΑΜ ασφαλιστικού φορέα,  7) ΑΜΚΑ ασφαλισμένου , 8) ΑΜΚΑ ιατρού, 9) ημερομηνία, 10) σφραγίδα και υπογραφή ιατρού  καθώς επίσης και 11) ποσοστό συμμετοχής 0% ή 25% ανάλογα με το τι υπογράφει η ο ιατρός.
 • Τα παραπεμπτικά, μαζί με φωτοτυπία του ξεχωριστού τους τιμολογίου σε ξεχωριστό υποφάκελο μέσα στο φάκελο ΕΟΠΥΥ και το πρωτότυπο τιμολόγιο έξω από το φάκελο του ΕΟΠΥΥ, όπως κάνουμε και για  το τιμολόγιο και την συγκεντρωτική των φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.
 • Στα αναλώσιμα δεν ισχύει ΕΚΑΣ
 • το ΕΤΥΑΠ ισχύει στα αναλώσιμα (ο ΦΣΚ δεν έχει σύμβαση)
 • από 1-5-13 υποβάλλουμε μέσω e-ΔΑΠΥ

*** Δείτε για επιπλέον των ορισθέντων ποσοτήτων

Παραπεμπτικό αναλωσίμων

 

 

Ποσότητες αναλωσίμων διαβήτη ΕΟΠΥΥ

 

ΣΔ Ι (ινσουλινο εξαρτώμενος) ΣΔ ΙΙ
(ινσουλινο θεραπευόμενος)
Με αντιδιαβητικά δισκία Διαβήτης κυήσεως Με διαιτητική αγωγή Χρήση αντλίας ινσουλίνης
Ταινίες 200
/μήνα
100
/μήνα
50
/δίμηνο
150
/μήνα
50
/τρίμηνο
200
/μήνα
Σκαρφιστήρες 150
/μήνα
 50/μήνα
 ή 100/δίμηνο
200
/έτος
150
/μήνα
50/τρίμηνο (έως 100 /έτος) 200/μήνα
Βελόνες (Novofine-Microfine) 100/μήνα 50
/μήνα
150
/μήνα
100/εξάμηνο (με πένα για περίπτωση εμπλοκής)
Ταινίες Κετόνης 50
/έτος
30
/έτος

 

Πρόσθετες ποσότητες με αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος και έλεγχο από Επιτροπή

* συνταγογραφούνται πλέον και από Ιδιώτες/ΚΥ/ΠΙ (βλέπε  ΕΔΩ   και  εδώ)

 

Κοστολόγηση αναλωσίμων ΕΟΠΥΥ

 

 Αρ. Πρωτ.: οικ.47743/19-11-12

 Αρ. Πρωτ.: οικ.33260/16-10-2013

25 STRIPS  13
50 STRIPS
25€
100 STRIPS 43,48
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 25 ΤΕΜ 3,13€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 ΤΕΜ 6,25€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 ΤΕΜ 9,37€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 150 ΤΕΜ 14,06€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 200 ΤΕΜ 20,31€
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΛΕΣ/ ΤΕΜ 0,20€

Συμμετοχές αναλωσίμων ΕΟΠΥΥ

Κοστολογούμε με τις σωστές συμμετοχές πάντα:

ΣΔ Ι (ινσουλινο εξαρτώμενος) ΣΔ ΙΙ
(ινσουλινο θεραπευόμενος)
Με αντιδιαβητικά δισκία Υπό διαιτητική αγωγή Διαβήτης κυήσεως ΧΝΑ, αντλία ινσουλίνης, Παρα/τετραπληγικοί, Σκληρ. κατά πλάκας, μεταμοσχευθέντες, HIV
Φάρμακα
(ινσουλίνες-χάπια)
0% 10% 10% 10% 0% 0%
Ταινίες 0% 0% 0% 25% 25% 0%
Σκαρφιστήρες 0% 25% 25% 25% 25% 0%
Βελόνες (Novofine-Microfine) 0% 0% 25% 0%
Σύριγγες ινσουλίνης 0% 0% 25% 0%

 

Οστομικά αναλώσιμα ΕΟΠΥΥ

 

Οστομικά Υλικά ( περίπτωση ΙΙΙ β) σελ. 8 αριστερά ) :

 1.   είδη κολοστομίας (σάκκοι αυτοκόλλητοι ή σύστημα 2 τεμαχίων και βάσεις) μηνιαία δαπάνη μέχρι 290 € (να καλύπτει κατ’ ελάχιστο 60 τεμ./ μήνα και 10 βάσεις)
 2.   είδη κολοστομίας (σύστημα υποκλυσμού) μηνιαία δαπάνη μέχρι 290 € ( να καλύπτει κατ’ ελάχιστο 1 τεμ/6μηνο, 30 τάπες ή κάλυμμα στομίας/μήνα, 30 αποχετευτικοί σάκκοι/μήνα)
 3.   είδη ειλεοστομίας (σάκκοι ή σύστημα 2 τεμαχίων και βάσεις) μηνιαία δαπάνη μέχρι 240 € ( να καλύπτει κατ’ ελάχιστο 30 τεμ./ μήνα και 10 βάσεις)
 4.   είδη ουρητηροστομίας (σάκκοι ή σύστημα 2 τεμαχίων και βάσεις) μηνιαία δαπάνη μέχρι 240 € ( να καλύπτει κατ’ ελάχιστο 30 τεμ./ μήνα και 10 βάσεις)
 5.   είδη για λοιπές στομίες  (νεφροστομία, θωρακοστομία, συρίγγιο) μηνιαία δαπάνη μέχρι 240 € (σάκκοι και βάσεις)
 6.  Σε περιπτώσεις διπλών στομιών, οι ελάχιστες προβλεπόμενες ποσότητες και το μέγιστο ποσό αποζημίωσης από τα τμήματα παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα αφορά κάθε στομία ξεχωριστά.

Περιλαμβάνεται στα ανωτέρω ποσά: ζώνη στήριξης σάκων, καθαριστικό δέρματος, προστατευτικό δέρματος, προϊόντα αντιμετώπισης ερεθισμών δέρματος.

Περιτοναϊκά διαλύματα και τα εξαρτήματά τους δεν χρειάζονται barcode για να γίνουν δαπάνη! Θέλουν ιατρική γνωμάτευση ισχύος 1 μήνα.

 

Διάφορα αναλώσιμα

*** Διασταυρώστε με τον πίνακα Αρ. Πρωτ.: 3112 21/1/2013 που συμπληρώνει εκτάκτως τον Νέο Κανονισμό ΕΟΠΥΥ (18/11/2012)!!!!

Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης γνωμάτευσης και από «πιστοποιημένους» Θεράποντες ιατρούς, αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας. Σε κάθε περίπτωση έγκριση δίδεται από τον Ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ.

 

 • Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι, η νοσοκομειακή κλίνη (χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη-σελ.20) χορηγείται αυστηρά στις παθήσεις:
  1.Τετραπληγία
  2.Παραπληγία
  3.Βαριά μυασθένεια
  4.Βαριά σκλήρυνση κατά πλάκας,
  εφόσον οι ασθενείς που πάσχουν από τις παραπάνω παθήσεις είναι αποδεδειγμένα κατακεκλιμένοι, που να τεκμηριώνεται από Θεράποντα ανάλογης με την πάθηση ειδικότητας που είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και δίδεται έγκριση από Ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα ο Ελεγκτής αναγράφει το είδος στο βιβλιάριο υγείας του ασφ/νου και επιβεβαιώνεται από τις Παροχές.
 • Αντλία χορήγησης ινσουλίνης, συσκευές έγχυσης φαρμάκων (με εμφυτευόμενα συστήματα), αναλώσιμες συσκευές χημειοθεραπείας / αναλγησίας δείτε περίπτωση ΙΙ σελ. 7 δεξιά
 • Επιθέματα κατακλίσεων, έλκη (διαβητικά, φλεβικά, αρτηριακά, εγκαύματα) δείτε περίπτωση ΙΙΙ α) σελ.7 δεξιά
 • Υγειονομικό υλικό περιτοναϊκής κάθαρσης μέχρι 150€/ μήνα (γνωμάτευση νεφρολόγου, παραστατικό αγοράς) ΙΙΙ γ) σελ. 8 αριστερά (γάντια, μάσκες, γάζες αυτοκόλλητες/απλές, σύριγγες, λευκοπλαστ, οινόπνευμα, χαρτοβάμβακα 1kgr, οξυζενέ, Betadine surg. scrub/pom, σπάτουλες)
 • Καθετήρες-ουροσυλλέκτες, τραχειοστομίες (τραχειοσωλήνες, καθετήρες αναρρόφησης, φίλτρα τραχειοστομίας), σύστημα υψηλού αυτοϋποκλυσμού, υλικά πασχόντων από μεσογειακή αναιμία (καθετήρας/πεταλούδες  αποσιδήρωσης, Αντλίες έγχυσης),  πρόθεση σιλικόνης μαστεκτομής ΙΙΙ δ-ε-ζ-η-ι σελ. 8 αριστερά
 • ΟΠΤΙΚΑ− ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (C−PAP, BI−PAP, BENNET, σερβοαναπνευστήρας ΚΛΠ)  σελ. 18  αριστερά
 • Στατώ ορού, ζυγαριά, ηλεκτρική θερμοφόρα, πιεσόμετρο-στηθοσκόπιο, τραπεζάκι, λαβίδα Kocher και άλλες συσκευές σελ. 18 δεξιά
 • Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη, πέλματα, μπότα/υπόδημα αποφόρτισης (aircast / half shoes), εξατομικευμένος νάρθηκας, προθέσεις δακτύλων σελ. 29
 • Ορθοπεδικά (σελ. 21-40) (και υποδήματα/καλσόν)
 • Στρώματα, ανυψωτικά λεκάνης, αναπηρικά αμαξίδια, γερανάκια, μπαστούνια, μαξιλάρια, ορθοστάτες (σελ. 30-27)
 • ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (PULMO AND DEVILBISS, AMBU, Νεφελοποιητές, POOMETPA, ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΗ AEROCHAMPER ME ΜΑΣΚΑ, ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΑΕΡΙΟ) ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ) (σελ. 40)
 • Βρεφικά γάλατα
  1. σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα αγελάδος χορηγούνται θεραπευτικά γάλατα έως την ηλικία των 2 ετών, για χορήγηση πέραν των 2 ετών είναι απαραίτητη η προσκόμιση RAST – TEST
  2. σε πρόωρα και λιποβαρή νεογνά μέχρι την ηλικία των 6 μηνών καθώς και σε νεογνά με νεκρωτική εντεροκολίτιδα ή με βραχύ έντερο.
 • Σκευάσματα ειδικής διατροφής
 • Χορήγηση τεχνητού μαστού και στηθόδεσμου επί μαστεκτομής ή διπλής μαστεκτομής
 • Απόδοση δαπάνης προμήθειας οξυγόνου ή ενοικίασης συμπυκνωτή
 • Δαπάνη για περιπεϊκούς καθετήρες / καθετήρες / υλικά αυτοκαθετηριασμού ειδικά για αισθητική παραπληγία
 • Συνένζυμο Q 10 στον ΕΟΠΥΥ
 • Χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση

Δανεισμός από ΕΟΠΥΥ αναπνευστικών συσκευών και επίδομα αεροθεραπείας (νεότερες οδηγίες)

 

Εγκύκλιοι αναλωσίμων

*από παλαιότερες προς νέες εγκυκλίους

Οδηγίες για απόδοση Δαπανών Αναλωσίμων.

 • Η εγκύκλιος Γ55/768-14/5/2010 περιλάμβάνει όλα τα αναλώσιμα, συνοπτικά παραθέτουμε τα αναλώσιμα διαβήτη.

 

 • Για Υλικά αυτοκαθετηριασμού, δε χρειάζεται πλέον Ουροδυναμική Μελέτη:

Κατέβαστε (PDF, 154KB)

 

 • Πρόσθετες ποσότητες Υγειονομικού Υλικού-Επιτροπές:

Κατέβαστε (PDF, 532KB)

 

 • Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής:

Κατέβαστε (PDF, 342KB)

 

 • Συνταγογράφηση ορθοπεδικών ειδών:

 

ΒΕ5ΩΟΞ7Μ-ΛΥ0-signed

*** Νέος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ***

*από παλαιότερες προς νέες εγκυκλίους

 

Από 1-7-2013 ο Νέος κανονισμός ΕΟΠΥΥ γίνεται:

 

Τροποποίηση Κανονισμού ΕΟΠΥΥ

(Visited 24.061 times, 23 visits today)

You may also like...

© 2011-2017 Φαρμακευτικός Σύλλογος Κορινθίας ΔΙ.ΛΟ.ΦΑ.ΚΟ