Το ωράριο των εφημερευόντων φαρμακείων στις περιοχές με 2 έως 6 φαρμακεία, εφόσον το εφημερεύον φαρμακείο της περιοχής το κρίνει αναγκαίο,

ΔΥΝΑΤΑΙ να είναι 8:30 π.μ. έως 19:30 μ.μ. ή 8:00π.μ. έως 19:00 μ.μ. (αντί του διακεκομμένου ωραρίου εφημερεύοντος φαρμακείου) .

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107

 

 

Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Σάββατο, 7 Αυγούστου 2021 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Κυριακή, 8 Αυγούστου 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Τρίτη, 10 Αυγούστου 2021 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 26 27420-22541
Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2021 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2021 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Σάββατο, 14 Αυγούστου 2021 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Κυριακή, 15 Αυγούστου 2021 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Τρίτη, 17 Αυγούστου 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Σάββατο, 21 Αυγούστου 2021 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 26 27420-22541
Κυριακή, 22 Αυγούστου 2021 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Σάββατο, 28 Αυγούστου 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Κυριακή, 29 Αυγούστου 2021 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505

 

 

Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 24 27410-27965
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΑΝΘΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 62 27410-81302
Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 37 27410-40691
Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΑΝΘΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 62 27410-81302
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 24 27410-27965
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΑΝΘΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 62 27410-81302
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΑΝΘΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 62 27410-81302
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 37 27410-40691
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 24 27410-27965
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 37 27410-40691
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ΕΦΗΜ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ΔΙΑΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453

 

 

Κυριακή, Αυγούστου 01, 2021 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Δευτέρα, Αυγούστου 02, 2021 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Τρίτη, Αυγούστου 03, 2021 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Τετάρτη, Αυγούστου 04, 2021 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Πέμπτη, Αυγούστου 05, 2021 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Παρασκευή, Αυγούστου 06, 2021 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Σάββατο, Αυγούστου 07, 2021 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Κυριακή, Αυγούστου 08, 2021 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Δευτέρα, Αυγούστου 09, 2021 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Τρίτη, Αυγούστου 10, 2021 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Τετάρτη, Αυγούστου 11, 2021 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Πέμπτη, Αυγούστου 12, 2021 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Παρασκευή, Αυγούστου 13, 2021 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Σάββατο, Αυγούστου 14, 2021 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Κυριακή, Αυγούστου 15, 2021 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Δευτέρα, Αυγούστου 16, 2021 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Τρίτη, Αυγούστου 17, 2021 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Τετάρτη, Αυγούστου 18, 2021 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Πέμπτη, Αυγούστου 19, 2021 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Παρασκευή, Αυγούστου 20, 2021 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Σάββατο, Αυγούστου 21, 2021 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Κυριακή, Αυγούστου 22, 2021 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Δευτέρα, Αυγούστου 23, 2021 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Τρίτη, Αυγούστου 24, 2021 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Τετάρτη, Αυγούστου 25, 2021 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Πέμπτη, Αυγούστου 26, 2021 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Παρασκευή, Αυγούστου 27, 2021 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Σάββατο, Αυγούστου 28, 2021 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Κυριακή, Αυγούστου 29, 2021 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Δευτέρα, Αυγούστου 30, 2021 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Τρίτη, Αυγούστου 31, 2021 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231

 

 

Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274

 

 

Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Δευτέρα, 2 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τρίτη, 3 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τετάρτη, 4 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Παρασκευή, 6 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Σάββατο, 7 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Κυριακή, 8 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Δευτέρα, 9 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Σάββατο, 14 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Κυριακή, 15 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Δευτέρα, 16 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Παρασκευή, 20 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Σάββατο, 21 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Κυριακή, 22 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, Αυγούστου 01, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Δευτέρα, Αυγούστου 02, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τρίτη, Αυγούστου 03, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τετάρτη, Αυγούστου 04, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Πέμπτη, Αυγούστου 05, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Παρασκευή, Αυγούστου 06, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Σάββατο, Αυγούστου 07, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Κυριακή, Αυγούστου 08, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Δευτέρα, Αυγούστου 09, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τρίτη, Αυγούστου 10, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τετάρτη, Αυγούστου 11, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Πέμπτη, Αυγούστου 12, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Παρασκευή, Αυγούστου 13, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Σάββατο, Αυγούστου 14, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Κυριακή, Αυγούστου 15, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Δευτέρα, Αυγούστου 16, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τρίτη, Αυγούστου 17, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τετάρτη, Αυγούστου 18, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Πέμπτη, Αυγούστου 19, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Παρασκευή, Αυγούστου 20, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Σάββατο, Αυγούστου 21, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Κυριακή, Αυγούστου 22, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Δευτέρα, Αυγούστου 23, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τρίτη, Αυγούστου 24, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τετάρτη, Αυγούστου 25, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Πέμπτη, Αυγούστου 26, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Παρασκευή, Αυγούστου 27, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Σάββατο, Αυγούστου 28, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Κυριακή, Αυγούστου 29, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Δευτέρα, Αυγούστου 30, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τρίτη, Αυγούστου 31, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073