Το ωράριο των εφημερευόντων φαρμακείων στις περιοχές με 2 έως 6 φαρμακεία, εφόσον το εφημερεύον φαρμακείο της περιοχής το κρίνει αναγκαίο,

ΔΥΝΑΤΑΙ να είναι 8:30 π.μ. έως 19:30 μ.μ. ή 8:00π.μ. έως 19:00 μ.μ. (αντί του διακεκομμένου ωραρίου εφημερεύοντος φαρμακείου) .

 

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334

 

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2020 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2020 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 26 27420-22541
Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 26 27420-22541
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 26 27420-22541

 

Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 37 27410-40691
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 78 27410-24580
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 37 27410-40691
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 37 27410-40691
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΔΙΑΝ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215

 

Κυριακή, Νοεμβρίου 01, 2020 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Τρίτη, Νοεμβρίου 03, 2020 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Τετάρτη, Νοεμβρίου 04, 2020 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Πέμπτη, Νοεμβρίου 05, 2020 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Παρασκευή, Νοεμβρίου 06, 2020 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Σάββατο, Νοεμβρίου 07, 2020 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Κυριακή, Νοεμβρίου 08, 2020 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27Α 27443-00722
Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2020 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Τρίτη, Νοεμβρίου 10, 2020 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Τετάρτη, Νοεμβρίου 11, 2020 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Πέμπτη, Νοεμβρίου 12, 2020 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Παρασκευή, Νοεμβρίου 13, 2020 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Σάββατο, Νοεμβρίου 14, 2020 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Κυριακή, Νοεμβρίου 15, 2020 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Δευτέρα, Νοεμβρίου 16, 2020 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Τρίτη, Νοεμβρίου 17, 2020 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Τετάρτη, Νοεμβρίου 18, 2020 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2020 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Παρασκευή, Νοεμβρίου 20, 2020 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Σάββατο, Νοεμβρίου 21, 2020 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Κυριακή, Νοεμβρίου 22, 2020 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Δευτέρα, Νοεμβρίου 23, 2020 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Τρίτη, Νοεμβρίου 24, 2020 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Τετάρτη, Νοεμβρίου 25, 2020 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Πέμπτη, Νοεμβρίου 26, 2020 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Παρασκευή, Νοεμβρίου 27, 2020 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Σάββατο, Νοεμβρίου 28, 2020 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Κυριακή, Νοεμβρίου 29, 2020 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Δευτέρα, Νοεμβρίου 30, 2020 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334

 

Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239

 

Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, 1 Νοέμβριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τρίτη, 3 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Πέμπτη, 5 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Σάββατο, 7 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Κυριακή, 8 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Δευτέρα, 9 Νοέμβριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Κυριακή, 15 Νοέμβριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Σάββατο, 21 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Κυριακή, Νοεμβρίου 01, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τρίτη, Νοεμβρίου 03, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τετάρτη, Νοεμβρίου 04, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Πέμπτη, Νοεμβρίου 05, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Παρασκευή, Νοεμβρίου 06, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Σάββατο, Νοεμβρίου 07, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Κυριακή, Νοεμβρίου 08, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τρίτη, Νοεμβρίου 10, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τετάρτη, Νοεμβρίου 11, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Πέμπτη, Νοεμβρίου 12, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Παρασκευή, Νοεμβρίου 13, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Σάββατο, Νοεμβρίου 14, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Κυριακή, Νοεμβρίου 15, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Δευτέρα, Νοεμβρίου 16, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τρίτη, Νοεμβρίου 17, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τετάρτη, Νοεμβρίου 18, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Παρασκευή, Νοεμβρίου 20, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Σάββατο, Νοεμβρίου 21, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Κυριακή, Νοεμβρίου 22, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Δευτέρα, Νοεμβρίου 23, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τρίτη, Νοεμβρίου 24, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τετάρτη, Νοεμβρίου 25, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Πέμπτη, Νοεμβρίου 26, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Παρασκευή, Νοεμβρίου 27, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Σάββατο, Νοεμβρίου 28, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Κυριακή, Νοεμβρίου 29, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Δευτέρα, Νοεμβρίου 30, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586