Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655

 

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 27420-22541
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 27420-22541
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353

 

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΤΖΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 30 27410-20545
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ  ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38  27410-28833
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 78 27410-24580
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ Η ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ & ΠΑΤΡΩΝ 49 27410-26005
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ  ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΠΟΥΓΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 82 27410-27206
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 78 27410-24580
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ & ΠΑΤΡΩΝ 49 27410-26005
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ  & ΚΥΠΡΟΥ 84 27410-71969
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΟΥΓΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 82 27410-27206
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ  ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΤΖΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 30 27410-20545
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τρίτη, Οκτωβρίου 01, 2019 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Τετάρτη, Οκτωβρίου 02, 2019 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440- 21133
Πέμπτη, Οκτωβρίου 03, 2019 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Παρασκευή, Οκτωβρίου 04, 2019 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Σάββατο, Οκτωβρίου 05, 2019 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Κυριακή, Οκτωβρίου 06, 2019 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Δευτέρα, Οκτωβρίου 07, 2019 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Τρίτη, Οκτωβρίου 08, 2019 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Τετάρτη, Οκτωβρίου 09, 2019 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Πέμπτη, Οκτωβρίου 10, 2019 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Παρασκευή, Οκτωβρίου 11, 2019 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Σάββατο, Οκτωβρίου 12, 2019 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Κυριακή, Οκτωβρίου 13, 2019 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Δευτέρα, Οκτωβρίου 14, 2019 ΖΩΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 48 & Μ. ΑΛΕΞ 27440-61120
Τρίτη, Οκτωβρίου 15, 2019 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Τετάρτη, Οκτωβρίου 16, 2019 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Πέμπτη, Οκτωβρίου 17, 2019 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Παρασκευή, Οκτωβρίου 18, 2019 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Σάββατο, Οκτωβρίου 19, 2019 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Κυριακή, Οκτωβρίου 20, 2019 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Δευτέρα, Οκτωβρίου 21, 2019 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Τρίτη, Οκτωβρίου 22, 2019 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Τετάρτη, Οκτωβρίου 23, 2019 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Πέμπτη, Οκτωβρίου 24, 2019 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Παρασκευή, Οκτωβρίου 25, 2019 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Σάββατο, Οκτωβρίου 26, 2019 ΖΩΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 48 & Μ. ΑΛΕΞ 27440-61120
Κυριακή, Οκτωβρίου 27, 2019 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Δευτέρα, Οκτωβρίου 28, 2019 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Τρίτη, Οκτωβρίου 29, 2019 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Τετάρτη, Οκτωβρίου 30, 2019 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Πέμπτη, Οκτωβρίου 31, 2019 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Τρίτη, Οκτωβρίου 01, 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τετάρτη, Οκτωβρίου 02, 2019 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Πέμπτη, Οκτωβρίου 03, 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Παρασκευή, Οκτωβρίου 04, 2019 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Σάββατο, Οκτωβρίου 05, 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Κυριακή, Οκτωβρίου 06, 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Δευτέρα, Οκτωβρίου 07, 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τρίτη, Οκτωβρίου 08, 2019 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Τετάρτη, Οκτωβρίου 09, 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Πέμπτη, Οκτωβρίου 10, 2019 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Παρασκευή, Οκτωβρίου 11, 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Σάββατο, Οκτωβρίου 12, 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Κυριακή, Οκτωβρίου 13, 2019 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Δευτέρα, Οκτωβρίου 14, 2019 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Τρίτη, Οκτωβρίου 15, 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τετάρτη, Οκτωβρίου 16, 2019 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Πέμπτη, Οκτωβρίου 17, 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Παρασκευή, Οκτωβρίου 18, 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Σάββατο, Οκτωβρίου 19, 2019 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Κυριακή, Οκτωβρίου 20, 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Δευτέρα, Οκτωβρίου 21, 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τρίτη, Οκτωβρίου 22, 2019 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τετάρτη, Οκτωβρίου 23, 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Πέμπτη, Οκτωβρίου 24, 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Παρασκευή, Οκτωβρίου 25, 2019 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Σάββατο, Οκτωβρίου 26, 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Κυριακή, Οκτωβρίου 27, 2019 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Δευτέρα, Οκτωβρίου 28, 2019 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τρίτη, Οκτωβρίου 29, 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τετάρτη, Οκτωβρίου 30, 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Πέμπτη, Οκτωβρίου 31, 2019 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2019 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2019 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, Οκτωβρίου 01, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τετάρτη, Οκτωβρίου 02, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Πέμπτη, Οκτωβρίου 03, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Παρασκευή, Οκτωβρίου 04, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Σάββατο, Οκτωβρίου 05, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Κυριακή, Οκτωβρίου 06, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Δευτέρα, Οκτωβρίου 07, 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τρίτη, Οκτωβρίου 08, 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τετάρτη, Οκτωβρίου 09, 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Πέμπτη, Οκτωβρίου 10, 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Παρασκευή, Οκτωβρίου 11, 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Σάββατο, Οκτωβρίου 12, 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Κυριακή, Οκτωβρίου 13, 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Δευτέρα, Οκτωβρίου 14, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τρίτη, Οκτωβρίου 15, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τετάρτη, Οκτωβρίου 16, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Πέμπτη, Οκτωβρίου 17, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Παρασκευή, Οκτωβρίου 18, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Σάββατο, Οκτωβρίου 19, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Κυριακή, Οκτωβρίου 20, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Δευτέρα, Οκτωβρίου 21, 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τρίτη, Οκτωβρίου 22, 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τετάρτη, Οκτωβρίου 23, 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Πέμπτη, Οκτωβρίου 24, 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Παρασκευή, Οκτωβρίου 25, 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Σάββατο, Οκτωβρίου 26, 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Κυριακή, Οκτωβρίου 27, 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Δευτέρα, Οκτωβρίου 28, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τρίτη, Οκτωβρίου 29, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τετάρτη, Οκτωβρίου 30, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Πέμπτη, Οκτωβρίου 31, 2019 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, Οκτωβρίου 01, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τετάρτη, Οκτωβρίου 02, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Πέμπτη, Οκτωβρίου 03, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Παρασκευή, Οκτωβρίου 04, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Σάββατο, Οκτωβρίου 05, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Κυριακή, Οκτωβρίου 06, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Δευτέρα, Οκτωβρίου 07, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τρίτη, Οκτωβρίου 08, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τετάρτη, Οκτωβρίου 09, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Πέμπτη, Οκτωβρίου 10, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Παρασκευή, Οκτωβρίου 11, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Σάββατο, Οκτωβρίου 12, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Κυριακή, Οκτωβρίου 13, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Δευτέρα, Οκτωβρίου 14, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τρίτη, Οκτωβρίου 15, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τετάρτη, Οκτωβρίου 16, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Πέμπτη, Οκτωβρίου 17, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Παρασκευή, Οκτωβρίου 18, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Σάββατο, Οκτωβρίου 19, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Κυριακή, Οκτωβρίου 20, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Δευτέρα, Οκτωβρίου 21, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τρίτη, Οκτωβρίου 22, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τετάρτη, Οκτωβρίου 23, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Πέμπτη, Οκτωβρίου 24, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Παρασκευή, Οκτωβρίου 25, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Σάββατο, Οκτωβρίου 26, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Κυριακή, Οκτωβρίου 27, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Δευτέρα, Οκτωβρίου 28, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τρίτη, Οκτωβρίου 29, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τετάρτη, Οκτωβρίου 30, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Πέμπτη, Οκτωβρίου 31, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073