Το ωράριο των εφημερευόντων φαρμακείων στις περιοχές με 2 έως 6 φαρμακεία, εφόσον το εφημερεύον φαρμακείο της περιοχής το κρίνει αναγκαίο,

ΔΥΝΑΤΑΙ να είναι 8:30 π.μ. έως 19:30 μ.μ. ή 8:00π.μ. έως 19:00 μ.μ. (αντί του διακεκομμένου ωραρίου εφημερεύοντος φαρμακείου) .

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Δευτέρα, 3 Μάιος 2021 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Πέμπτη, 6 Μάιος 2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Πέμπτη, 20 Μάιος 2021 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Πέμπτη, 27 Μάιος 2021 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Δευτέρα, 3 Μάιος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Πέμπτη, 6 Μάιος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Πέμπτη, 20 Μάιος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Πέμπτη, 27 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Δευτέρα, 3 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 6 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 20 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Πέμπτη, 27 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Δευτέρα, 3 Μάιος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Πέμπτη, 6 Μάιος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Πέμπτη, 20 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Πέμπτη, 27 Μάιος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Δευτέρα, 3 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Πέμπτη, 6 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Πέμπτη, 20 Μάιος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Πέμπτη, 27 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Δευτέρα, 3 Μάιος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Πέμπτη, 6 Μάιος 2021 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Πέμπτη, 20 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Πέμπτη, 27 Μάιος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 3 Μάιος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 6 Μάιος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 20 Μάιος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 27 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Δευτέρα, 3 Μάιος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Πέμπτη, 6 Μάιος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Πέμπτη, 20 Μάιος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Πέμπτη, 27 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585

 

 

Σάββατο, 1 Μαΐου 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Κυριακή, 2 Μαΐου 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 26 27420-22541
Τρίτη, 4 Μαΐου 2021 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Σάββατο, 8 Μαΐου 2021 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Κυριακή, 9 Μαΐου 2021 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Τρίτη, 11 Μαΐου 2021 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 26 27420-22541
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Κυριακή, 16 Μαΐου 2021 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Κυριακή, 23 Μαΐου 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 26 27420-22541
Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Σάββατο, 29 Μαΐου 2021 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Κυριακή, 30 Μαΐου 2021 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744

 

 

Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Δευτέρα, 3 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Δευτέρα, 3 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Πέμπτη, 6 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Πέμπτη, 6 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 37 27410-40691
Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΑΝΘΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 62 27410-81302
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 78 27410-24580
Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775
Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Πέμπτη, 20 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Πέμπτη, 20 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 37 27410-40691
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΑΝΘΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 62 27410-81302
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Πέμπτη, 27 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 78 27410-24580
Πέμπτη, 27 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 24
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 ΕΦΗΜ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 3 Μάιος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Πέμπτη, 6 Μάιος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Πέμπτη, 20 Μάιος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 27 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Δευτέρα, 3 Μάιος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Πέμπτη, 6 Μάιος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Πέμπτη, 20 Μάιος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Πέμπτη, 27 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215

 

 

Σάββατο, Μαΐου 01, 2021 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Κυριακή, Μαΐου 02, 2021 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Δευτέρα, Μαΐου 03, 2021 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Τρίτη, Μαΐου 04, 2021 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Τετάρτη, Μαΐου 05, 2021 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Πέμπτη, Μαΐου 06, 2021 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Παρασκευή, Μαΐου 07, 2021 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Σάββατο, Μαΐου 08, 2021 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Κυριακή, Μαΐου 09, 2021 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Δευτέρα, Μαΐου 10, 2021 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Τρίτη, Μαΐου 11, 2021 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Τετάρτη, Μαΐου 12, 2021 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Πέμπτη, Μαΐου 13, 2021 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Παρασκευή, Μαΐου 14, 2021 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Σάββατο, Μαΐου 15, 2021 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Κυριακή, Μαΐου 16, 2021 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Δευτέρα, Μαΐου 17, 2021 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Τρίτη, Μαΐου 18, 2021 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Τετάρτη, Μαΐου 19, 2021 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Πέμπτη, Μαΐου 20, 2021 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Παρασκευή, Μαΐου 21, 2021 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Σάββατο, Μαΐου 22, 2021 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Κυριακή, Μαΐου 23, 2021 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Δευτέρα, Μαΐου 24, 2021 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Τρίτη, Μαΐου 25, 2021 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Τετάρτη, Μαΐου 26, 2021 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Πέμπτη, Μαΐου 27, 2021 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Παρασκευή, Μαΐου 28, 2021 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Σάββατο, Μαΐου 29, 2021 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Κυριακή, Μαΐου 30, 2021 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Δευτέρα, Μαΐου 31, 2021 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101

 

 

Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Δευτέρα, 3 Μάιος 2021 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Πέμπτη, 6 Μάιος 2021 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Πέμπτη, 20 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Πέμπτη, 27 Μάιος 2021 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591

 

 

Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Δευτέρα, 3 Μάιος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Πέμπτη, 6 Μάιος 2021 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Πέμπτη, 20 Μάιος 2021 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Πέμπτη, 27 Μάιος 2021 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

 

Σάββατο, 1 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Κυριακή, 2 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Δευτέρα, 3 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τρίτη, 4 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τετάρτη, 5 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Πέμπτη, 6 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Σάββατο, 8 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Κυριακή, 9 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Σάββατο, 15 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Κυριακή, 16 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τρίτη, 18 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τετάρτη, 19 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Πέμπτη, 20 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Παρασκευή, 21 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Σάββατο, 22 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Πέμπτη, 27 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Σάββατο, 29 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838

 

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Σάββατο, Μαΐου 01, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Κυριακή, Μαΐου 02, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Δευτέρα, Μαΐου 03, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τρίτη, Μαΐου 04, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τετάρτη, Μαΐου 05, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Πέμπτη, Μαΐου 06, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Παρασκευή, Μαΐου 07, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Σάββατο, Μαΐου 08, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Κυριακή, Μαΐου 09, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Δευτέρα, Μαΐου 10, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τρίτη, Μαΐου 11, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τετάρτη, Μαΐου 12, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Πέμπτη, Μαΐου 13, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Παρασκευή, Μαΐου 14, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Σάββατο, Μαΐου 15, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Κυριακή, Μαΐου 16, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Δευτέρα, Μαΐου 17, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τρίτη, Μαΐου 18, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τετάρτη, Μαΐου 19, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Πέμπτη, Μαΐου 20, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Παρασκευή, Μαΐου 21, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Σάββατο, Μαΐου 22, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Κυριακή, Μαΐου 23, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Δευτέρα, Μαΐου 24, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τρίτη, Μαΐου 25, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τετάρτη, Μαΐου 26, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Πέμπτη, Μαΐου 27, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Παρασκευή, Μαΐου 28, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Σάββατο, Μαΐου 29, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Κυριακή, Μαΐου 30, 2021 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Δευτέρα, Μαΐου 31, 2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586