Ο Φ.Σ.Κ. δεν φέρει καμία ευθύνη για αλλαγή εφημερίας αν δεν ενημερωθεί τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα