Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Ιανουάριος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766
Τετάρτη, 2 Ιανουάριος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464
Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647
Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Κυριακή, 6 Ιανουάριος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464
Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305
Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647
Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766
Κυριακή, 27 Ιανουάριος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Τετάρτη, 2 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Κυριακή, 6 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Κυριακή, 27 Ιανουάριος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη, 2 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή, 6 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655
Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655
Κυριακή, 27 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Ιανουάριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τετάρτη, 2 Ιανουάριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Κυριακή, 6 Ιανουάριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Κυριακή, 27 Ιανουάριος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Ιανουάριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Τετάρτη, 2 Ιανουάριος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700
Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Κυριακή, 6 Ιανουάριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700
Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700
Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Κυριακή, 27 Ιανουάριος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη, 2 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή, 6 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή, 27 Ιανουάριος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Τετάρτη, 2 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Κυριακή, 6 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122
Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232
Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232
Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Κυριακή, 27 Ιανουάριος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Τετάρτη, 2 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Κυριακή, 6 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Κυριακή, 27 Ιανουάριος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 27420-22541
Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 27420-22541
Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 27420-22541
Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Τρίτη, 1 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΑΡΑΤΟΥ 39 27410-28833
Τρίτη, 1 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Τετάρτη, 2 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Τετάρτη, 2 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Κυριακή, 6 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Κυριακή, 6 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΤΖΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 30 27410-20545
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 78 27410-24580
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΑΡΑΤΟΥ 39 27410- 28833
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΑΡΑΤΟΥ 39 27410-28833
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΑΡΑΤΟΥ 39 27410-28833
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ & ΚΥΠΡΟΥ 84 27410-71969
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΤΖΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 30 27410-20545
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΟΥΓΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 82 27410-27206
Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΑΡΑΤΟΥ 39 27410-28833
Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 78 27410-24580
Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ & ΚΥΠΡΟΥ 84 27410-71969
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Κυριακή, 27 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Κυριακή, 27 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΠΟΥΓΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 82 27410-27206
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΤΖΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 30 27410-20545
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 ΕΦΗΜ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 78 27410-24580
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Τετάρτη, 2 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Κυριακή, 6 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή, 27 Ιανουάριος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Τετάρτη, 2 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Κυριακή, 6 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Κυριακή, 27 Ιανουάριος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Τρίτη, Ιανουαρίου 01, 2019 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Τετάρτη, Ιανουαρίου 02, 2019 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Πέμπτη, Ιανουαρίου 03, 2019 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Παρασκευή, Ιανουαρίου 04, 2019 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Σάββατο, Ιανουαρίου 05, 2019 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Κυριακή, Ιανουαρίου 06, 2019 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Δευτέρα, Ιανουαρίου 07, 2019 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Τρίτη, Ιανουαρίου 08, 2019 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Τετάρτη, Ιανουαρίου 09, 2019 ΖΩΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 48 & Μ. ΑΛΕΞ 27440-61120
Πέμπτη, Ιανουαρίου 10, 2019 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Παρασκευή, Ιανουαρίου 11, 2019 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Σάββατο, Ιανουαρίου 12, 2019 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Κυριακή, Ιανουαρίου 13, 2019 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Δευτέρα, Ιανουαρίου 14, 2019 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛΑΤ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Τρίτη, Ιανουαρίου 15, 2019 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Τετάρτη, Ιανουαρίου 16, 2019 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Παρασκευή, Ιανουαρίου 18, 2019 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Σάββατο, Ιανουαρίου 19, 2019 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Κυριακή, Ιανουαρίου 20, 2019 ΖΩΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 48 & Μ. ΑΛΕΞ 27440-61120
Δευτέρα, Ιανουαρίου 21, 2019 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Τρίτη, Ιανουαρίου 22, 2019 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Τετάρτη, Ιανουαρίου 23, 2019 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Πέμπτη, Ιανουαρίου 24, 2019 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Παρασκευή, Ιανουαρίου 25, 2019 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Σάββατο, Ιανουαρίου 26, 2019 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Κυριακή, Ιανουαρίου 27, 2019 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Δευτέρα, Ιανουαρίου 28, 2019 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Τρίτη, Ιανουαρίου 29, 2019 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Τετάρτη, Ιανουαρίου 30, 2019 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Πέμπτη, Ιανουαρίου 31, 2019 ΖΩΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 48 & Μ. ΑΛΕΞ 27440-61120
Τρίτη, 1 Ιανουάριος 2019 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τετάρτη, 2 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Κυριακή, 6 Ιανουάριος 2019 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Κυριακή, 27 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τρίτη, 1 Ιανουάριος 2019 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τετάρτη, 2 Ιανουάριος 2019 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Κυριακή, 6 Ιανουάριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Κυριακή, 27 Ιανουάριος 2019 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, 1 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Τετάρτη, 2 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Σάββατο, 5 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Κυριακή, 6 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Κυριακή, 27 Ιανουάριος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τρίτη, Ιανουαρίου 01, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Τετάρτη, Ιανουαρίου 02, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Πέμπτη, Ιανουαρίου 03, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Παρασκευή, Ιανουαρίου 04, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Σάββατο, Ιανουαρίου 05, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Κυριακή, Ιανουαρίου 06, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Δευτέρα, Ιανουαρίου 07, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Τρίτη, Ιανουαρίου 08, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Τετάρτη, Ιανουαρίου 09, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Πέμπτη, Ιανουαρίου 10, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Παρασκευή, Ιανουαρίου 11, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Σάββατο, Ιανουαρίου 12, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Κυριακή, Ιανουαρίου 13, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Δευτέρα, Ιανουαρίου 14, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Τρίτη, Ιανουαρίου 15, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Τετάρτη, Ιανουαρίου 16, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Παρασκευή, Ιανουαρίου 18, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Σάββατο, Ιανουαρίου 19, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Κυριακή, Ιανουαρίου 20, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Δευτέρα, Ιανουαρίου 21, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Τρίτη, Ιανουαρίου 22, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Τετάρτη, Ιανουαρίου 23, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Πέμπτη, Ιανουαρίου 24, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Παρασκευή, Ιανουαρίου 25, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Σάββατο, Ιανουαρίου 26, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Κυριακή, Ιανουαρίου 27, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Δευτέρα, Ιανουαρίου 28, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Τρίτη, Ιανουαρίου 29, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Τετάρτη, Ιανουαρίου 30, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Πέμπτη, Ιανουαρίου 31, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085