ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 27410-31655
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 27410-31655
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 27410-31655
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 27410-31655
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 27410-31655
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 27410-31655
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 27410-31655
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 27410-31655
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 27410-31655
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 27410-31655
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 27410-31655
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 27410-31655
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 27410-31655
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 27410-31655
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 27420-22541
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 27420-22541
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ  & ΚΥΠΡΟΥ 84 27410-71969
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 78 27410-24580
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΑΝ – ΚΑΠΩΝΗ ΖΑΧ. ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ  ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΑΡΑΤΟΥ 39 27410-28833
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΤΡΙΜΠΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ Λ. ΙΩΝΙΑΣ 75 27410-28477
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΜΠΟΥΓΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 82 27410-27206
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 78 27410-24580
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ  & ΚΥΠΡΟΥ 84 27410-71969
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΑΝ – ΚΑΠΩΝΗ ΖΑΧ. ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΑΡΑΤΟΥ 39 27410-28833
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ  ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΤΡΙΜΠΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ Λ. ΙΩΝΙΑΣ 75 27410-28477
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΑΝ – ΚΑΠΩΝΗ ΖΑΧ. ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΜΠΟΥΓΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 82 27410-27206
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΑΡΑΤΟΥ 39 27410-28833
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ  ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ  & ΚΥΠΡΟΥ 84 27410-71969
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 78 27410-24580
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΦΗΜ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΖΩΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 48 & Μ. ΑΛΕΞ 27440-61120
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΖΩΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 48 & Μ. ΑΛΕΞ 27440-61120
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΖΩΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 48 & Μ. ΑΛΕΞ 27440-61120
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΩΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 32 27430-24777
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΩΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 32 27430-24777
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΩΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 32 27430-24777
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΡΩΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 32 27430-24777
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085