Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39000/6977667982
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27410-88100
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΚΟΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-88100
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-88882 / 6978895920

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2020 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2020 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 27420-22541
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2020 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 27420-22541
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 27420-22541
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΠΟΥΓΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 82 27410-27206
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 78 27410-24580
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 37 27410-20545
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΠΟΥΓΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 82 27410-27206
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ
ΖΩΗ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 78 27410-24580
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 38 27410-28833
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΕΦΗΜ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΔΙΑΝ ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 37 27410-20545

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τετάρτη, Ιανουαρίου 01, 2020 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Πέμπτη, Ιανουαρίου 02, 2020 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Σάββατο, Ιανουαρίου 04, 2020 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Κυριακή, Ιανουαρίου 05, 2020 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Δευτέρα, Ιανουαρίου 06, 2020 ΖΩΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 48 & Μ. ΑΛΕΞ 27440-61120
Τρίτη, Ιανουαρίου 07, 2020 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Τετάρτη, Ιανουαρίου 08, 2020 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Πέμπτη, Ιανουαρίου 09, 2020 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Παρασκευή, Ιανουαρίου 10, 2020 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Σάββατο, Ιανουαρίου 11, 2020 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Κυριακή, Ιανουαρίου 12, 2020 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Δευτέρα, Ιανουαρίου 13, 2020 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Τρίτη, Ιανουαρίου 14, 2020 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Τετάρτη, Ιανουαρίου 15, 2020 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Πέμπτη, Ιανουαρίου 16, 2020 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Παρασκευή, Ιανουαρίου 17, 2020 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Σάββατο, Ιανουαρίου 18, 2020 ΖΩΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 48 & Μ. ΑΛΕΞ 27440-61120
Κυριακή, Ιανουαρίου 19, 2020 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Δευτέρα, Ιανουαρίου 20, 2020 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Τρίτη, Ιανουαρίου 21, 2020 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Τετάρτη, Ιανουαρίου 22, 2020 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Πέμπτη, Ιανουαρίου 23, 2020 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Παρασκευή, Ιανουαρίου 24, 2020 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Σάββατο, Ιανουαρίου 25, 2020 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Κυριακή, Ιανουαρίου 26, 2020 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Δευτέρα, Ιανουαρίου 27, 2020 ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΛΑΤ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Τρίτη, Ιανουαρίου 28, 2020 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Τετάρτη, Ιανουαρίου 29, 2020 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Πέμπτη, Ιανουαρίου 30, 2020 ΖΩΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 48 & Μ. ΑΛΕΞ 27440-61120
Παρασκευή, Ιανουαρίου 31, 2020 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020  ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 27430-28333
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2020 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27410-93252
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, Ιανουαρίου 01, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Πέμπτη, Ιανουαρίου 02, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Σάββατο, Ιανουαρίου 04, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Κυριακή, Ιανουαρίου 05, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Δευτέρα, Ιανουαρίου 06, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τρίτη, Ιανουαρίου 07, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τετάρτη, Ιανουαρίου 08, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Πέμπτη, Ιανουαρίου 09, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Παρασκευή, Ιανουαρίου 10, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Σάββατο, Ιανουαρίου 11, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Κυριακή, Ιανουαρίου 12, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Δευτέρα, Ιανουαρίου 13, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τρίτη, Ιανουαρίου 14, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τετάρτη, Ιανουαρίου 15, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Πέμπτη, Ιανουαρίου 16, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Παρασκευή, Ιανουαρίου 17, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Σάββατο, Ιανουαρίου 18, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Κυριακή, Ιανουαρίου 19, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Δευτέρα, Ιανουαρίου 20, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τρίτη, Ιανουαρίου 21, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τετάρτη, Ιανουαρίου 22, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Πέμπτη, Ιανουαρίου 23, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Παρασκευή, Ιανουαρίου 24, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Σάββατο, Ιανουαρίου 25, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Κυριακή, Ιανουαρίου 26, 2020 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Δευτέρα, Ιανουαρίου 27, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τρίτη, Ιανουαρίου 28, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τετάρτη, Ιανουαρίου 29, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Πέμπτη, Ιανουαρίου 30, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Παρασκευή, Ιανουαρίου 31, 2020 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586