Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 27410-67464/6937124967
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 27410-69305/6977005809
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27410-62647/6941556101
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-61710
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27410-67766/6974754997

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΡΟΤΑ ΝΤΑΒΙΝΤ 27410-39118/6988042812
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 27410-39202/6987727086

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27410-31655
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 27410-31655/6937911679

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ 27420-33488
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 27420-32220/ 6949111921
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27420-34488

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΖΙΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27410-51751
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝ/ΝΑ 27410-53700/ 6974361397
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27410-53700/ 6974361397
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΑΥΓΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 27410-55222
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27410-55222

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27433-06792
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27430-32100/6974438494

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 27410-36600
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27410-36008

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27410-54232/6946872585
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27413-01107
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-54232/6946872585
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27410-82122/6944726121

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΚΑΞΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 27410-49800/ 6944521334
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27410-38655
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2019 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Σάββατο, 4 Μαΐου 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Κυριακή, 5 Μαΐου 2019 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Τρίτη, 7 Μαΐου 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 27420-22541
Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Σάββατο, 11 Μαΐου 2019 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Κυριακή, 12 Μαΐου 2019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Τρίτη, 14 Μαΐου 2019 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Σάββατο, 18 Μαΐου 2019 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Κυριακή, 19 Μαΐου 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 27420-25640
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2 27420-28505
Τρίτη, 21 Μαΐου 2019 ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 27420-22541
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΠΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 27420-22823
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ 27420-22206
Σάββατο, 25 Μαΐου 2019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 27420-21343
Κυριακή, 26 Μαΐου 2019 ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27 27420-29320
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 27420-23503
Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 27420-24353
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019 ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 27420-22744
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20 27420-22205
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27420-26309
Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΤΖΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 30 27410-20545
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 78 27410-24580
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ & ΚΥΠΡΟΥ 84 27410-71969
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΟΥΓΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 82 27410-27206
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 27410-76210
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΑΡΑΤΟΥ 39 27410-28833
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΑΡΑΤΟΥ 39 27410-28833
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΤΖΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 30 27410-20545
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 46 27410-26680
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΑΡΑΤΟΥ 39 27410-28833
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 39 27410-74787
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΠΟΙΪΑΣ 34 27410-26005
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 40 27410-22970
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 23 27410-22515
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΕΤΑ ΝΟΤΑΡΑ 78 27410-25806
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΜΠΟΥΓΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 82 27410-27206
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΑΡΑΤΟΥ 39 27410-28833
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ & ΚΥΠΡΟΥ 84 27410-71969
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 81 27410-80680
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΑΡΑΤΟΥ 39 27410-28833
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝ. ΑΝΕΞ. & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 27410-24246
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 45 27410-21114
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 7 27410-85491
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49 27410-22067
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27410-75320
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 35 27410-28033
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 36 27410-21820
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46 27410-72750
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΤΖΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 30 27410-20545
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΕΦΗΜ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 78 27410-24580
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΔΙΑΝ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΡΜΟΥ 32 27410-21775

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 27410-82044/6972768087
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27410-87397

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΤΣΟΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 27410-33040/6944563215
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 27410-33604/6947636453
Τετάρτη, Μαΐου 01, 2019 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Πέμπτη, Μαΐου 02, 2019 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Παρασκευή, Μαΐου 03, 2019 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Σάββατο, Μαΐου 04, 2019 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Κυριακή, Μαΐου 05, 2019 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Δευτέρα, Μαΐου 06, 2019 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Τρίτη, Μαΐου 07, 2019 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Τετάρτη, Μαΐου 08, 2019 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Πέμπτη, Μαΐου 09, 2019 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Παρασκευή, Μαΐου 10, 2019 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Σάββατο, Μαΐου 11, 2019 ΖΩΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 48 & Μ. ΑΛΕΞ 27440-61120
Κυριακή, Μαΐου 12, 2019 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Δευτέρα, Μαΐου 13, 2019 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Τρίτη, Μαΐου 14, 2019 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Τετάρτη, Μαΐου 15, 2019 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Πέμπτη, Μαΐου 16, 2019 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Παρασκευή, Μαΐου 17, 2019 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Σάββατο, Μαΐου 18, 2019 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Κυριακή, Μαΐου 19, 2019 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Δευτέρα, Μαΐου 20, 2019 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΛΑΤ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27440-22334
Τρίτη, Μαΐου 21, 2019 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 32 & ΜΠΟΛΕΤΗ 27440-61124
Τετάρτη, Μαΐου 22, 2019 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27440-62863
Πέμπτη, Μαΐου 23, 2019 ΖΩΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 48 & Μ. ΑΛΕΞ 27440-61120
Παρασκευή, Μαΐου 24, 2019 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 27440-21666
Σάββατο, Μαΐου 25, 2019 ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 27440-23003
Κυριακή, Μαΐου 26, 2019 ΤΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 27440-64101
Δευτέρα, Μαΐου 27, 2019 ΤΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΜΑΤΣΗ 27 27443-00722
Τρίτη, Μαΐου 28, 2019 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62-64 27440-21817
Τετάρτη, Μαΐου 29, 2019 ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 27440-21330
Πέμπτη, Μαΐου 30, 2019 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 27440-21231
Παρασκευή, Μαΐου 31, 2019 ΔΕΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 27440-21133
Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 27460-23107
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΟΙΟΥΝΤΟΣ 2 27460-22239
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 27460-23591
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 & ΜΑΝ 27460-22274
Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 27430-22769
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 27430-26911
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 27430-22376
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 27430-23644
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 27430-28333

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 27410-93304/6973838838
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27410-93252

Διευκρινίζεται ότι, βάσει ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 479/1981, στις περιοχές που λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το εφημερεύον φαρμακείο: 1) Δικαιούται μεσημβρινή διακοπή, 2) Δεν διανυκτερεύει με παρόντα τον φαρμακοποιό εντός του φαρμακείου και 3) Κατά τις Κυριακές και τις Αργίες λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως τις 13:00 Κατά τις ώρες της μεσημβρινής διακοπής, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του (από 23.00 για την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, από 22.00 για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και από 13:00 κατά τις Κυριακές και τις Αργίες), ο εφημερεύων φαρμακοποιός αναρτά το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας στην πρόσοψη του φαρμακείου και εξυπηρετεί το κοινό εφόσον δεχτεί τηλεφωνικό κάλεσμα.

Τετάρτη, Μαΐου 01, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Πέμπτη, Μαΐου 02, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Παρασκευή, Μαΐου 03, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Σάββατο, Μαΐου 04, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Κυριακή, Μαΐου 05, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Δευτέρα, Μαΐου 06, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τρίτη, Μαΐου 07, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τετάρτη, Μαΐου 08, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Πέμπτη, Μαΐου 09, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Παρασκευή, Μαΐου 10, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Σάββατο, Μαΐου 11, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Κυριακή, Μαΐου 12, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Δευτέρα, Μαΐου 13, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τρίτη, Μαΐου 14, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τετάρτη, Μαΐου 15, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Πέμπτη, Μαΐου 16, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Παρασκευή, Μαΐου 17, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Σάββατο, Μαΐου 18, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Κυριακή, Μαΐου 19, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Δευτέρα, Μαΐου 20, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τρίτη, Μαΐου 21, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Τετάρτη, Μαΐου 22, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Πέμπτη, Μαΐου 23, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Παρασκευή, Μαΐου 24, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Σάββατο, Μαΐου 25, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Κυριακή, Μαΐου 26, 2019 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 27410-98085/6944391586
Δευτέρα, Μαΐου 27, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τρίτη, Μαΐου 28, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Τετάρτη, Μαΐου 29, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Πέμπτη, Μαΐου 30, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073
Παρασκευή, Μαΐου 31, 2019 ΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27410-98177/6972202073