ΘΕΜΑ 1ο: ΦΣΚ   Αποτελέσματα αρχαιρεσιών 12/12/2010   Κατά τις εκλογές του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας που διεξήχθησαν στις 12-12-2010, για την ανάδειξη 9...

[toc]

ΘΕΜΑ 1ο: ΦΣΚ

 

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών 12/12/2010
 
Κατά τις εκλογές του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας που διεξήχθησαν στις 12-12-2010, για την ανάδειξη 9 μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, 3 τακτικών και 3 αναπληρωματικών αντιπροσώπων στον Π. Φ. Σ. και 3 τακτικών και 3 αναπληρωματικών μελών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, επί συνόλου 113 μελών, εψήφισαν 101 και προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:

 

Ως μέλη του Δ. Σ.

 

Αγραφιώτης Πέτρος

Αθανασιάδου Έλενα

Δημητρίου Κωνσταντίνος

Κλοκώνη Σοφία

Κωνσταντίνου Ελένη

Λιάπης Στυλιανός

Μπάρτζη Αναστασία

Τζαναβάρας Παρασκευάς

Τσιριμπής Δημήτρης

 

Ως τακτικοί αντιπρόσωποι για τον Π. Φ. Σ.

 

Μπάρτζη Αναστασία

Σιαπκαράς Παναγιώτης

Βασιλείου Ανδρέας

 

Ως αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι για τον Π. Φ. Σ.

 

Αγραφιώτης Πέτρος

Σπυροπούλου Σπυριδούλα

Μαρίνος Χρήστος

 

Ως τακτικά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου

 

Πράτσα – Ζαχαρίδου Μαρία

Παντελοπούλου Ευτέρπη

Μαραβέλιας Χρήστος

 

Ως αναπληρωματικά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου

 

Γιακουμάκης Κωνσταντίνος

Κοντογιάννη Αμαλία

Χατζηθωμά Νικολέττα

 

ΘΕΜΑ 2ον: ΙΚΑ

α) Παροχή διευκρινίσεων για προμήθεια αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής.

 

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία από τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με την αποζημίωση διαιτητικών τροφίμων (σκευασμάτων ειδικής διατροφής) που προορίζονται για ειδικούς διαιτητικούς σκοπούς, τα οποία συνοδεύονται από τιμολόγια εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ελεύθερο εμπόριο, σας πληροφορούμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η Υπ. Απόφαση Υ3/3211/2000 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Υγείας και Πρόνοιας που ανακοινώθηκε με το υπ΄ αριθμ. 1185/27-9-2000 ΦΕΚ και η οποία ορίζει ότι η διάθεση των ανωτέρω ειδών θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω φαρμακείων και για Νοσοκομειακή χρήση.

Επιπροσθέτως, αναφορικά με το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, η δαπάνη του οποίου αποδίδεται από τα Τμήματα Παροχών των Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 3 του Κανονισμού Φαρμακευτικής Περίθαλψης του Ιδρύματος, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το προμηθεύονται από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία και τα Ιατρεία του Ιδρύματος, ή από το ελεύθερο εμπόριο, με Ιατρική γνωμάτευση στην οποία αιτιολογείται η αναγκαιότητα του εν λόγω υλικού. Το αντίτιμο αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού καταβάλλεται από το Ίδρυμα στον ασφαλισμένο που το έχει πληρώσει, μετά από αφαίρεση του προβλεπόμενου στο άρθρο 16 του Κανονισμού αυτού ποσοστού συμμετοχής». Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν, συνεπώς και το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, που κυκλοφορεί νόμιμα, εφ΄ όσον φέρει την επισήμανση CE, μπορεί να διατίθεται και να διακινείται από οποιοδήποτε κατάστημα διαθέτει Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/16-1-2004.

β) Πληρωμές λογαριασμών φαρμακείων έτους 2011.

 

Θέτουμε υπόψη σας ότι οι πληρωμές προκαταβολών λογαριασμών φαρμακείων του έτους 2011 θα πραγματοποιηθούν στις κατωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες:

 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Τετάρτη 05-01-2011
 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Παρασκευή 04-02-2011
 • ΜΑΡΤΙΟΣ Παρασκευή 04-03-2011
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ Τετάρτη 06-04-2011
 • ΜΑΪΟΣ Παρασκευή 06-05-2011
 • ΙΟΥΝΙΟΣ Τρίτη 07-06-2011
 • ΙΟΥΛΙΟΣ Τετάρτη 06-07-2011
 • ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Παρασκευή 05-08-2011
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Τρίτη 06-09-2011
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Πέμπτη 06-10-2011
 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Παρασκευή 04-11-2011
 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Τρίτη 06-12-2011

 

Η παραλαβή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των συνταγών κάθε μήνα θα γίνεται στα κατά τόπους Υποκαταστήματα μέχρι την 5η εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα.

 

γ) Παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στη θεώρηση συνταγών.

 

Σχετικά:

 1. Έγγραφό μας αριθ. πρωτ. Γ55/810/29-10-2010 της Φαρμ/κής Δ/νσης
 2. Έγγραφό μας υπ’ αριθμ. Γ55/531/14-9-2006
 3. Έγγραφό μας υπ’ αριθμ. Γ55/530/4-9-2006

Με το υπ’ αριθμ. Γ55/810/29-10-2010 έγγραφο αναφέραμε ότι καταργείται η θεώρηση σε εκείνες τις περιπτώσεις οι οποίες είχαν καθιερωθεί με εσωτερικές αποφάσεις του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και οι οποίες αφορούσαν σε συνταγές με φάρμακα εξωσωματικής γονιμοποίησης και εμβόλια απευαισθητοποίησης ( ανωτέρω σχετικά έγγραφα 2 και 3) προκειμένου το Ίδρυμα να συμβαδίσει με την κείμενη νομοθεσία. Με το παρόν διευκρινίζεται ότι η θεώρηση των συνταγών των οποίων το κόστος ξεπερνά τα 150,00 ευρώ καθιερώθηκε με τον Ν. 3846/2010 και ισχύει για όλες τις συνταγές που υπερβαίνουν το εν λόγω ποσό ανεξάρτητα από το είδος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Διευκρινίζουμε ακόμη τα εξής:

 • Οι συνταγές κλινικών ΙΚΑ –ΕΤΑΜ (Αριθμός τυποποίησης εντύπου: 120104003) δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του Ν. 3846/2010 και, ως εκ τούτου, δεν απαιτούν θεώρηση από ελεγκτή ιατρό στις περιπτώσεις που το κόστος τους ξεπερνά τα 150€.
 • Τα εμβόλια είναι ανοσολογικά φάρμακα και η συνταγογράφησή τους διέπεται από τους κανόνες συνταγογραφίας που έχουν ορισθεί από την κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με την ΔΥΓ3(α) 83657 απόφαση (ΦΕΚ 59/Β/24-1-2006), άρθρο 2 παράγραφος 3, ανοσολογικό φάρμακο είναι «κάθε φάρμακο που συνίσταται σε εμβόλια, τοξίνες, ορούς ή αλλεργιογόνα προϊόντα».

δ) Διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

Για την ομαλή μετάβαση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, σας ενημερώνουμε ότι η ένταξη των Μονάδων Υγείας θα γίνεται σταδιακά μετά από σχετική ενημέρωση.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα ξεκινήσει από τη Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγίας Παρασκευής και Τοπική Μονάδα Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Περιστερίου.

ε) Περικοπές συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Φ42000/οικ.15230/1824/15-06-2010 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι ασφαλισμένοι απομακρυσμένων περιοχών που δεν διαθέτουν ελεγκτή ιατρό του Ιδρύματος έχουν και τη δυνατότητα να θεωρούν τις συνταγές τους ως εξής:

 • Η συνταγή αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο (fax) στην Νομαρχιακή ή Τοπική Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να θεωρηθεί από ελεγκτή ιατρό.
 • Μετά τη θεώρηση η συνταγή επιστρέφεται με τον ίδιο τρόπο (fax) έτσι ώστε να μπορεί ο φαρμακοποιός να επισυνάπτει την τηλεομοιοτυπία στην πρωτότυπη συνταγή.

Κατά την εκκαθάριση συνταγών που θεωρήθηκαν με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών παρατηρήθηκε το εξής πρόβλημα: όταν οι αντίστοιχες συνταγές πέρασαν από τους σαρωτές της Μονάδας, το δεύτερο φύλλο (που αντιστοιχεί στη θεωρημένη φωτοτυπία που εστάλη μέσω fax) δεν αναγνωρίστηκε ως συνημμένο της πρωτότυπης συνταγής αλλά ως ξεχωριστή συνταγή με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι οι πρωτότυπες συνταγές δεν είναι θεωρημένες και να περικόπτονται.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι το θέμα έχει ήδη επιλυθεί από τεχνικής απόψεως και οι δαπάνες των αντίστοιχων συνταγών θα αποδοθούν στα φαρμακεία.

στ) Σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων

 

Δεδομένου ότι έχουν διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα των ασφαλιστικών ταμείων πληθώρα περιπτώσεων που αφορούν στη λανθασμένη αναγραφή ποσοστού συμμετοχής από συνταγογράφους ιατρούς, με την παρούσα θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για τον καθορισμό του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων στην δαπάνη αγοράς των φαρμάκων τηρούνται οι υπ. Αριθ. 7/οικ 1143/21-12-90, 7/οικ. 1144/21-12-90, 7/οικ. 319/1-4-92 και Φ7/οικ. 1624/4-11-99 Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και οι διατάξεις του Νόμου 2676/1999 και του Νόμου 3518/06.

Εφιστούμε την προσοχή σας κατά την έκδοση συνταγών στην τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία διατάξεων. Αναλυτικότερα, δικαιούνται μηδενικής συμμετοχής για όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα μόνο οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία υποκατάστασης με τεχνητά μέσα και οι έχοντες υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί, καθώς και οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις μηδενικής ή μειωμένης συμμετοχής αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων νόσων ή συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων, όπως αυτές περιγράφονται στην προαναφερθείσα νομοθεσία και όχι για όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα που χορηγούνται στον ασφαλισμένο.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. η του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 121/08 σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής εκ μέρους του ιατρού, του ποσοστού συμμετοχής επί της συνταγής και επειδή το ποσοστό συμμετοχής δεσμεύει το φαρμακοποιό κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας καταλογίζεται στον συνταγογράφο ιατρό. Ο καταλογισμός γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 121/08.

Σας κοινοποιούμε πίνακα των προβλεπόμενων συμμετοχών, όπως αυτές προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

1) όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα για την αντιμετώπιση των παρακάτω χρονίων παθήσεων :

α) Δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

β) Κυστική Ίνωση( κυστική ινώδης νόσος, ινοκυστική νόσος)

γ) Αγγειοπάθεια BURGER

δ) Άνοια, νόσος Alzheimer και νόσος Charcot

ε) Σύνδρομο βραχέος εντέρου

στ) Χρόνια Ηπατίτιδα Β και Χρόνια Ηπατίτιδα C

ζ) Nόσος Wilson (ηπατοφακοειδής εκφύλιση )

η) Γλυκονίαση και

θ) Νόσος Gaucher

 

2) Δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι ασφαλισμένοι για τα φάρμακα που χορηγούνται σε εργατικό ατύχημα και για τα φάρμακα που χορηγούνται στη μητρότητα ( κύηση –τοκετός-λοχεία ) και μόνο για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών.

 

3) Επίσης δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι χρόνια πάσχοντες από τις εξής παθήσεις:

α) Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών ( Αντινεοπλασματικά φάρμακα και τα αντίδοτά τους, καθώς και τα φάρμακα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών των νεοπλασμάτων )

β) Οι διαβητικοί μόνο για την ινσουλίνη

γ) Οι πάσχοντες από ψυχώσεις για τα νευροληπτικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα

δ) Οι επιληπτικοί για τα αντιεπιληπτικά φάρμακα

ε) Οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία για τα φάρμακα αποσιδήρωσης και των επιπλοκών της νόσου.

στ) Οι αιμορροφιλικοί για τους αντιαιμορροφιλικούς παράγοντες

ζ) Οι πάσχοντες από υποφυσιογενή νανισμό για την αυξητική ορμόνη.

η) Οι ασφαλισμένοι για τα κυτταροστατικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα (δηλαδή κατηγορία ΖΑ και ΗΘ ή L σύμφωνα με την ταξινόμηση Α.Τ.C ) , ανεξάρτητα της πάθησης από την οποία πάσχουν

θ) Οι ΗΙV θετικοί ασθενείς για τα αντιρετροϊκά φάρμακα που συνταγογραφούνται από τα αναγνωρισμένα κέντρα αναφοράς για τη διάγνωση του ΑΙDS και τις αναγνωρισμένες νοσοκομειακές μονάδες ειδικών λοιμώξεων.

ι) Παιδιά και Ενήλικες για τους εμβολιασμούς του εγκεκριμένου κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας εθνικού προγράμματος εμβολιασμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά .

ια) Οι ασφαλισμένοι για τα φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι επειδή οι σκιαγραφικές ουσίες αποτελούν μέσο για τη πραγματοποίηση ορισμένων παρακλινικών εξετάσεων , στις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή του ασφαλισμένου από τη συμμετοχή στη δαπάνη των παρακλινικών εξετάσεων η απαλλαγή αυτή αφορά και τη δαπάνη της σκιαγραφικής ουσίας (έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπ΄αριθμ.Γ32/1371/1993).

4) Οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία υποκατάστασης με τεχνητά μέσα και οι έχοντες υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού , οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας , οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί , καθώς και οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων, για όλα ανεξαρτήτως τα φάρμακα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (10%)

1) Καταβάλλουν μειωμένη συμμετοχή ( πoσοστό 10%) οι ασφαλισμένοι για τα φάρμακα
που χορηγούνται στις παρακάτω παθήσεις :
α) Νόσος του PARKINSON και δυστονίες για τα αντιπαρκινσονικά φάρμακα
β) Άποιος διαβήτης για την αντιδιουρητική ορμόνη και τα συνθετικά ομόλογά της
γ) Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια, συγγενής καρδιοπάθεια, στεφανιαία νόσος, υπερλιπιδαιμίες.
δ) Νοσήματα του συνδετικού ιστού (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σκληροδερμία, δερματομυοσίτης, αγγειίτιδες, ρευματοειδής αρθρίτις, αγγυλωτική σπονδυλοαρθρίτις, ψωριασική αρθρίτις )
ε) Οστεοπόρωση και νόσος PAGET για τα φάρμακα που επηρεάζουν το μεταβολισμό των οστών
στ) Μυασθένεια για τα παρασυμπαθομιμητικά και κορτικοειδή φάρμακα
ζ) Φυματίωση
η) Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Επίσης στο βρογχικό και αλλεργικό βρογχικό άσθμα με κριτήριο τη χρονιότητα της νόσου και συγκεκριμένα για περιστατικά που ταλαιπωρούν τον ασθενή άνω των 6 μηνών κατ΄έτος
θ) Κληρονομικό αγγειοοίδημα
ι) Αδένωμα υπόφυσης
ια) Ελκώδης κολίτις
ιβ) Νόσος του CROHN
ιγ) Κίρρωση του ήπατος
ιδ) Συγγενής ιχθύαση
ιε) Χρόνια και επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια
ιστ) Βιταμινεξαρτώμενη ραχίτις
2) Επίσης οι συνταξιούχοι που δικαιούνται του επιδόματος ΕΚΑΣ και για όσο χρόνο το δικαιούνται καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους συμμετέχουν με ποσοστό 10% στην αξία των φαρμάκων .

ΘΕΜΑ 3ον:Π.Φ.Σ.

α)Δελτίο τύπου για συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας

 

Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου, τους εκλέκτορες και τους προέδρους των συλλόγων όλης της χώρας ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος μετά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Λοβέρδο παρουσία των προέδρων των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιά, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την πορεία του διαλόγου για το φαρμακευτικό επάγγελμα.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δηλώνει κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία υπάρξει με το Υπουργείο, θα αφορά συμφωνία επί όλου του πακέτου των προτεινομένων μέτρων , γιατί ο επιλεκτικός διαχωρισμός και η ανάδειξη συνεχώς νέων θεμάτων, αφήνει εκκρεμότητες που δημιουργούν τριβές σε βάρος της ηρεμίας του κλάδου και των χιλιάδων ασφαλισμένων και ασθενών.

Οι φαρμακοποιοί θεωρούν ότι υπήρξε σύγκλιση στα εξής θέματα :

 1. Η αρμοδιότητα για τα φαρμακεία αφορά τον Υπουργό Υγείας αποκλειόμενης κάθε άλλης αναφοράς στο πολυνομοσχέδιο για τα κλειστά επαγγέλματα. Ο λόγος είναι ότι τα φαρμακεία αποτελούν μονάδες υγείας και όχι απλά εμπορικά καταστήματα.
 2. Θέσπιση κλιμακωτής έκπτωσης προς τα ασφαλιστικά ταμεία τηρούμενης της αναλογίας 1 προς 3 σε σχέση με επιβάρυνση της φαρμακοβιομηχανίας. Βασική προϋπόθεση η εμπρόθεσμη πληρωμή σύμφωνα με το νόμο (45 ημέρες) των ασφαλιστικών ταμείων προς τα φαρμακεία.
 3. Αποδοχή του υπουργείου της πρότασης του Π.Φ.Σ. για διευκόλυνση της πρόσβασης νέων φαρμακοποιών με την συστέγαση τους με παλαιούς, χωρίς αύξηση του αριθμού των φαρμακείων.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δεν συμφωνεί με αναθεώρηση των πληθυσμιακών κριτηρίων διότι αυτό θα έχει σαν συνέπεια την υπερβολική αύξηση του αριθμού των φαρμακείων άρα και της δαπάνης, όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει και ο Υπουργός.

Παράλληλα πρότεινε την αύξηση του αριθμού των φαρμακείων για το Σάββατο σε ποσοστό 25 % που σημαίνει τουλάχιστον 800 φαρμακεία για την Αθήνα .

«Δεν επιθυμούμε να προκαλέσουμε καμιά αναστάτωση στο κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκουμε ειλικρινή διάλογο, με συγκεκριμένη όμως ατζέντα συζητήσεων» τονίζει καταλήγοντας ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ. κ. Θεοδ. Αμπατζόγλου.

β) Περικοπές συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

Σχετικά με τις περικοπές συνταγών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 210-3407402-10.

Επίσης όπως μας ενημέρωσαν από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών του ΙΚΑ για τις δίμηνες συνταγές που έχουν περικοπεί, δεν υπάρχει λόγος επικοινωνίας γιατί αυτόματα πλέον αποδίδουν την μισή αξία της συνταγής.

γ)Σχετικά με προσχέδιο νόμου με θέμα ΄΄Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας΄΄

 

Δόθηκε στη δημοσιότητα το προσχέδιο Νόμου με θέμα ΄΄Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας΄΄, στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στα φαρμακεία.

Ο Π.Φ.Σ. εκφράζει την έντονη αντίθεση του στις διατάξεις αυτές διότι:

1. Καθιερώνεται πολύ υψηλό rebate για τα φαρμακεία, αναλογικά πολύ υψηλότερο από αυτό που ορίζεται για τη Φαρμακοβιομηχανία και το οποίο προστίθεται στα μέχρι τώρα ληφθέντα μέτρα που έχουν οδηγήσει σε μείωση των ακαθαρίστων εσόδων των φαρμακείων κατά 35-40%.

2. Επιβάλλεται υποχρεωτική λειτουργία του 40 – 100% των φαρμακείων το Σάββατο χωρίς καμία λογική εξυπηρέτησης υγειονομικών αναγκών της χώρας, προς όφελος οικονομικών συμφερόντων που μεθοδεύουν την άλωση του χώρου της Υγείας.

3. Επιβάλλεται μείωση του μεικτού κέρδους, των φαρμακαποθηκών συμπεριλαμβανομένων των Συνεταιρισμών κατά 32,5% (από 8% σε 5.4%) προς όφελος των φαρμακοβιομηχάνων, οι οποίοι κατ΄αυτόν τον τρόπο συμψηφίζουν και με το Νόμο από την πίσω πόρτα το rebate που δήθεν θα καταβάλλουν και μέχρι τώρα με διάφορα τεχνάσματα απέφυγαν.

Ο Π.Φ.Σ. θα επιδιώξει άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση για να αποτρέψει τη λογική των πολλαπλών κτυπημάτων κατά του φαρμακείου, όπως αυτά προκύπτουν από το προσχέδιο Νόμου.

Σας καλούμε σε αγωνιστική επαγρύπνηση προκειμένου να αποτρέψουμε οποιαδήποτε προσπάθεια αφανισμού του ελληνικού φαρμακείου.

Από πλευράς Π.Φ.Σ. θα υπάρχει συνεχή και αδιάκοπη ενημέρωση προς όλους τους Συλλόγους.

δ)Σχετικά με προσχέδιο νόμου με θέμα ΄΄Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας΄΄

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το προσχέδιο Νόμου « Περί διαρθρωτικών αλλαγών στην υγεία» μετατράπηκε σε σχέδιο νόμου και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14-12-2010, αφού προηγουμένως τροποποιήθηκε προς το χειρότερο.

Συγκεκριμένα καθορίζεται ότι τα Σάββατα θα λειτουργούν ΟΛΑ τα φαρμακεία τις ώρες 8:00 με 14:30 μ.μ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διάταξη αυτή καθώς και η προηγούμενη (περί 40-100% ), βρίσκει τελείως αντίθετο τον Π.Φ.Σ. για τους λόγους που αναφέραμε σε προηγούμενο έγγραφο, καθώς φαίνεται ότι προετοιμάζεται η εναρμόνιση των ωρών λειτουργίας των φαρμακείων με τις αντίστοιχες των supermarkets.

Πρέπει επίσης να έχετε υπόψιν ότι στην διαμόρφωση της τροποποίησης αυτής ο Π.Φ.Σ. ήταν κατηγορηματικά αντίθετος και ξεκάθαρος από την αρχή των διαβουλεύσεων με το Υπουργείο.

Ο υπουργός Υγείας κ. Λοβέρδος φέρει ακέραια την ευθύνη για την παντελή έλλειψη διαβούλευσης επί του προσχεδίου όπως επισήμως είχε δεσμευθεί ότι θα κάνει και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση από μέρους του.

ε) Επιστολή Π.Φ.Σ.

 

Ο Π.Φ.Σ. διακηρύσσει προς κάθε πλευρά ότι δεν θα δεχθεί τετελεσμένες αποφάσεις που υπαγορεύονται από γνωστά οικονομικά κέντρα, με αποκλειστικό κίνητρο την άλωση του φαρμακείου και την μετατροπή της φαρμακευτικής περίθαλψης του ελληνικού λαού σε μονοπωλιακό κερδοσκοπικό μηχανισμό.

Ο Π.Φ.Σ. δεν θα σταματήσει να διακηρύττει προς κάθε πλευρά ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι οποιοδήποτε εμπόρευμα και στο χώρο της Υγείας δεν έχουν θέση οι αρχές της προσφοράς και ζήτησης με σκοπό το κέρδος.

Ο Π.Φ.Σ. θα συνεχίσει τις πιεστικές οχλήσεις του για συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, για να καταστήσει σαφές ότι ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ, διαφορετικά θα προχωρήσει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

στ) Δαπάνες Ι. Χ. Ε. αυτοκινήτων φαρμακοποιών

 

ΑΡΘΡΟ 31 – Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

 

« Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακολούθων εξόδων

α)…….

β) Των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελματικών γενικά εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων οχημάτων. Ειδικά οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι χίλια τετρακόσια (1400) κυβικά εκατοστά, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, εκπίπτουν μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό μέχρι 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) των πιο πάνω δαπανών.

η) Ενημέρωση για τη συνάντηση μεταξύ Π. Φ. Σ. και Φ. Σ. Αττικής με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι

 

Πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2010 συνάντηση εκπροσώπων του Π.Φ.Σ. και του Φ.Σ. Αττικής με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας (Υπουργός κ. Α. Λοβέρδος, υφυπουργός κ. Μ. Τιμοσίδης και γεν.γραμματέας κ. Α.Δημόπουλος).

Στην διάρκεια της συνάντησης υποβάλλαμε και υποστηρίξαμε τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στο σχέδιο νόμου «Περί διαρθρωτικών αλλαγών στην υγεία» και συγκεκριμένα :

 • Προτείναμε διαφορετικό πίνακα υπολογισμού της έκπτωσης (rebate) προς τα ασφαλιστικά ταμεία που εξασφαλίζει μεσοσταθμικά μικρότερο ύψος έκπτωσης και ζητήσαμε και έγινε αποδεκτό ότι οι συντελεστές που θα οριστικοποιηθούν, θα μειωθούν περαιτέρω όταν εφαρμοσθεί ο Ενιαίος Φορέας Παροχής Υγειονομικής Περίθαλψης.
 • Ως προς το ωράριο λειτουργίας το Σάββατο, άποψη του Π.Φ.Σ. που κατατέθηκε και γραπτώς, είναι ότι πρέπει να εφημερεύει αριθμός φαρμακείων έως 20% του συνόλου με το ακριβές ποσοστό να καθορίζεται με απόφαση του περιφερειάρχη.
 • Ο υπουργός επέμεινε στην άμεση εφαρμογή του 20% σε όλους τους συλλόγους διαφορετικά θα προχωρήσει στη νομοθέτηση του 100%
 • Τέθηκε επίσης το θέμα της μείωσης του ποσοστού κέρδους των φαρμακαποθηκών (δηλαδή και των συνεταιρισμών) για το οποίο ζητήθηκε η απόσυρση του σχετικού άρθρου.
 • Όσον αφορά τις πληρωμές των ταμείων ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι επίκειται εντός των προσεχών ημερών νέα κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ του κ. Λοβέρδου και του κ. Σαχινιδη που θα επιλύει το θέμα , παρακάμπτοντας παράλληλα τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν την απόδοση τους.

Ο πρόεδρος του ΟΠΑΔ κ. Σουλιώτης ανέφερε ότι τα κονδύλια είναι δεσμευμένα από τον ΟΠΑΔ και μένει μόνο η γραφειοκρατική διευθέτηση του θέματος.

Από την πλευρά του Υπουργού δηλώθηκε ότι για τα θέματα αυτά υπάρχει προοπτική προσέγγισης με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Δήλωσε επίσης κατηγορηματικά ότι οι φήμες και τα δημοσιεύματα για ίδρυση φαρμακείων στα supermarkets, ανταγωνισμό τιμών , ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ δεν αφορούν την Κυβέρνηση και το Υπουργείο.

Έθεσε όμως προς συζήτηση την υπάρχουσα διαδικασία μεταβίβασης φαρμακείων

Από πλευράς μας δόθηκαν τεκμηριωμένες εξηγήσεις και απαντήσεις σε όλες τις πτυχές του ζητήματος , δηλώνοντας ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο εξασφαλίζει έναν ικανοποιητικό ρυθμό εισόδου νέων φαρμακοποιών στον επαγγελματικό χώρο . Από την πλευρά του Υπουργού ζητήθηκε να υποδειχθούν κάποιες άλλες ενδεχόμενες προτάσεις προς την κατεύθυνση της «χαλάρωσης» των υπαρχουσών διαδικασιών , τις οποίες ο Π.Φ.Σ. επιφυλάχθηκε να μελετήσει.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ όλων των ανωτέρω είναι ότι όλα τα ζητήματα είναι ανοικτά, ο Π.Φ.Σ. έχει τεκμηριωμένες θέσεις, τις οποίες συζητά με το υπουργείο Υγείας , εμμένει στις διακηρυγμένες θέσεις που συνιστούν «κόκκινη γραμμή» και με αυτό το πλαίσιο συμμετέχει στο διάλογο.

Η στάση του κλάδου θα καθορισθεί ανάλογα με την πορεία του διάλογου και προς την κατεύθυνση αυτή καλεί τους τοπικούς συλλόγους να εκτιμήσουν τα δεδομένα και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προς το Δ.Σ του Π.Φ.Σ.

Συγχρόνως εφόσον γίνουν Γενικές Συνελεύσεις τοπικών συλλόγων να υπάρξει εξουσιοδότηση των Δ.Σ. για κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό συντονισμό από τον Π.Φ.Σ.

Οι κινητοποιήσεις θα γίνουν την κατάλληλη στιγμή ανάλογα με την κατάληξη των διαπραγματεύσεων , που θα ολοκληρωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.

Έγκαιρα και έγκυρα θα σας κρατάμε συνεχώς ενήμερους.

θ)Ενημερωτικό Σημείωμα για τις επόμενες Νομοθετικές Πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν σε βασικές αρχές στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Οικονομικών την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου.

 

Στο Υπουργικό Συμβούλιο της 21/12/2010 ο Υπ. Οικονομικών παρουσίασε τα βασικά σημεία από Νομοθετικές Πρωτοβουλίες οι οποίες θα παρουσιαστούν στην ολοκληρωμένη τους μορφή στις αρχές του νέου έτους.

 

1. Άνοιγμα «κλειστών» επαγγελμάτων

 

Ποιες μορφές περιορισμών υπάρχουν σήμερα;

Οι μορφές περιορισμών που ισχύουν σήμερα για την άσκηση διαφόρων επαγγελμάτων αφορούν στα εξής:

Περιορισμοί σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης για την άσκηση επαγγέλματος

Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των αδειών και τον καθορισμό των τιμών υπηρεσιών ή ελάχιστων αμοιβών

Γεωγραφικά κριτήρια για την άσκηση επαγγέλματος.

Τι θα προβλέπει το σχέδιο νόμου;

Στο σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνονται:

Οριζόντια Διάταξη που εφαρμόζει την συνταγματική πρόβλεψη για ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος καταργώντας περιορισμούς, επί της αρχής, στην άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, επιτρέποντας ταυτόχρονα μέσω Π.Δ. την επιβολή περιορισμών για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Διατάξεις, που τροποποιούν την υφιστάμενη νομοθεσία, για την άρση των περιορισμών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων όσων προβλέπονται και στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Γιατί προχωρούμε στο «άνοιγμα» των “κλειστών επαγγελμάτων”;

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι λόγοι που επέβαλαν στο παρελθόν συγκεκριμένους περιορισμούς στην άσκηση πολλών επαγγελμάτων σήμερα δεν υφίστανται.

Αντίθετα, η διατήρηση των υφιστάμενων περιορισμών:

Αυξάνει το κόστος για τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες

Αποτρέπει και αποκλείει σε άτομα την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος, παρά το γεγονός ότι έχουν ή θα μπορούσαν να αποκτήσουν τα τυπικά προσόντα

Περιορίζει τον ανταγωνισμό και την δυναμική ανάπτυξης συγκεκριμένων κλάδων

Η Ελλάδα παραμένει μία από τις ελάχιστες χώρες πια στην ΕΕ που συνεχίζει να διατηρεί υψηλό βαθμό παρεμβατικότητας στη λειτουργία των αγορών, χωρίς προφανές όφελος – στις περισσότερες περιπτώσεις – για τους πολίτες και του δημοσίου συμφέροντος συνολικά.

Διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ, τοποθετούν την Ελλάδα πολύ υψηλά στην κατάταξη ως προς το βαθμό παρεμβατικότητας στις αγορές υπηρεσιών και προτείνουν την απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, χαλάρωση των κρατικών παρεμβάσεων σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, άρση των εμποδίων για την λειτουργία του ανταγωνισμού και απελευθέρωση πολλών επαγγελμάτων που θεωρούνται «κλειστά».

Με πρόσφατη μελέτη του το ΙΟΒΕ, εκτιμά ότι το αποτέλεσμα της υιοθέτησης διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία συμπεριλαμβανομένου και του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων θα είναι μια αύξηση του εθνικού εισοδήματος που υπερβαίνει το 10%.

Η πρόταση για το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων συνδέεται και με την υποχρέωση της χώρας μας για την εφαρμογή της Οδηγίας 123 για την απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών, αλλά και την ευρύτερη αναπτυξιακή πολιτική για την άρση των εμποδίων και της γραφειοκρατίας στην επιχειρηματική και επαγγελματική δραστηριότητα (ήδη έχει θεσπιστεί το άνοιγμα των φορτηγών από το Υπουργείο Υποδομών και προχωράει η απελευθέρωση των τεχνικών επαγγελμάτων από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και των φαρμακείων από το Υπουργείο Υγείας).

 

Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι μηχανισμοί οικονομικής και φορολογικής εποπτείας που στο παρελθόν αποτελούσαν σημαντικό περιορισμό και λόγο διατήρησης περιορισμών όπως ελάχιστες αμοιβές και κατώτατα όρια κέρδους.

Ωστόσο, διατηρείται ρητά η δυνατότητα θέσπισης ή επαναφοράς περιορισμών στο βαθμό που υπάρχουν λόγοι διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος.

Ποια είναι τα οφέλη για τους πολίτες και την οικονομία;

Τα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο και την αναπτυξιακή ώθηση που χρειάζεται η χώρας μας από την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:

Μείωση στην τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών ως απόρροια της αύξησης του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, η ελεύθερη διαπραγμάτευση των αμοιβών με όρους προσφοράς και ζήτησης αποτελεί πιο υγιή βάση προσδιορισμού των τιμών των υπηρεσιών. • Διευκόλυνση των νέων και των νεοεισερχόμενων επαγγελματιών στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Νέοι επαγγελματίες θα έχουν την δυνατότητα να διαμορφώνουν ελεύθερα τις αμοιβές τους, προσελκύοντας ευκολότερα πελατεία ώστε να τοποθετηθούν στην αγορά και να διευκολυνθεί η απόκτηση εμπειρίας.

Μεσο-μακροπρόθεσμη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επίσης ως συνέπεια της αύξησης του ανταγωνισμού.Η κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων έχει πέρα από τα οικονομικά οφέλη και προφανή στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης, αφού η διατήρησή τους δημιουργεί την εντύπωση ότι ικανοποιούνται συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων προσώπων, κατά τρόπο, που προκαλούνται στο κοινωνικό σύνολο αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις. • Η κατάργηση επαγγελματικών ρυθμίσεων που δεν εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και τον εκσυγχρονισμό του συνόλου της οικονομίας.

 

Το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και η άρση του περιορισμού σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης για την άσκηση επαγγέλματος αποτελεί προγραμματική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ.

 

ΘΕΜΑ 4ον: ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ

α)Υποβολή ιατροφαρμακευτικών δαπανών για φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία και για ιατροφαρμακευτικές δαπάνες

 

Υπενθύμιση προς τους ασφαλισμένους από το Τμήμα Πληρωμής Δαπανών του ΕΤΑΑ Τ.Υ. Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) για την υποβολή των ιατροφαρμακευτικών δαπανών.

Για δική σας διευκόλυνση, σας υπενθυμίζουμε κάποια στοιχεία απαραίτητα για την εξόφληση ιατροφαρμακευτικών δαπανών.

Σας εφιστούμε την προσοχή σε συνήθη λάθη που γίνονται με αποτέλεσμα τη μη αποζημίωση των γενόμενων δαπανών υγείας τονίζοντάς σας τη σωστή διαδικασία:

 • Είναι ευθύνη τόσο του θεράποντος ιατρού όσο και του ασθενούς η εντολή να είναι συμπληρωμένη με ευκρίνεια και ακρίβεια σε όλα τα πεδία.
 • Αναγραφή του ΑΜΚΑ στην εντολή του βιβλιαρίου ασθενείας του ασφαλισμένου (άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένου). Η αναγραφή του ΑΜΚΑ του θεράποντος ιατρού είναι επίσης υποχρεωτική.
 • Αναγραφή της πλήρους ονομασίας της νόσου με τρόπο ευκρινή.
 • Σφραγίδα θεράποντος ιατρού με τρόπο ευκρινή ώστε να φαίνεται η ειδικότητά του.
 • Απόδειξη /ΔΠΥ με ορθή και ευκρινώς γραμμένη αιτιολογία για την παροχή και το είδος των υπηρεσιών.
 • Στο πίσω μέρος της εντολής να υπάρχει υπογραφή και σφραγίδα του εκτελέσαντος.

Η σειρά των εργασιών πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών στο Ταμείο είναι η εξής:

1ον : γραμμένη η ιατροφαρμακευτική εντολή στο βιβλιάριο ασθενείας.

2ον : θεωρημένη η εντολή από ελεγκτή του ΟΠΑΔ εντός 5 εργάσιμων ημερών (και όπου απαιτείται, έγκριση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή).

3ον : απόδειξη /ΔΠΥ.

Οι ημερομηνίες πρέπει να αποδεικνύουν ότι η διαδικασία έχει ακολουθηθεί σωστά.

Για την υποβολή των παραστατικών σε περίπτωση που:

 • Προσέλθετε στο Ταμείο υποχρεούστε να προσκομίσετε:
  • Το βιβλιάριο ασθενείας
  • 25ψήφιο αρ. ΙΒΑΝ τραπέζης που επιθυμείτε να κατατεθούν τα χρήματά σας (με δικαιούχο τον άμεσα ασφαλισμένο).
  • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας στις σελίδες που φαίνονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΜ, ΑΜΚΑ) και η θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας.
 • Στείλετε ταχυδρομικώς υποχρεούστε να αποστείλετε:
  • 25ψήφιο αρ. ΙΒΑΝ τραπέζης που επιθυμείτε να κατατεθούν τα χρήματά σας (με δικαιούχο τον άμεσα ασφαλισμένο).
  • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας στις σελίδες που φαίνονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΜ, ΑΜΚΑ) και η θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας.

Συγκεκριμένα για τις δαπάνες λογοθεραπείας και φυσικοθεραπείας ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

Παροχή Δαπανών Φυσικοθεραπείας:

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ-ΤΥΥ (πρώην ΤΣΑΥ) οι φυσικοθεραπείες θα δίδονται 2 φορές το χρόνο για 4 είδη και για δύο περιοχές του σώματος. Σε περίπτωση μετατραυματικών και χρόνιων νευρομυικών παθήσεων θα δίδονται επιπλέον 10 συνεδρίες. Τα biofeedback θα δίδονται μόνο 10 συνεδρίες το εξάμηνο στις περιπτώσεις που υπάρχει διαγνωσμένη και από ηλεκτρομυογράφημα, νευρομυική παθολογία.

Παροχή Δαπανών Λογοθεραπείας κτλ.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών χρειάζεται επιπλέον έγκριση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή στην οποία θα επισυνάπτεται γνωμάτευση από κρατικό νοσοκομείο όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα της θεραπείας και το προσδόκιμο.

Επειδή η καταβολή των δαπανών δεν γίνεται αυθημερόν, παρακαλούμε να καταθέτετε ή να στέλνετε τα δικαιολογητικά σας συνοδευόμενα από «Αίτηση για ονομαστικές δαπάνες» (επισυνάπτεται στο τέλος της εγκυκλίου) συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία. Την αίτηση μπορείτε επίσης να την βρείτε στα γραφεία του ΤΣΑΥ στην Αθήνα (Αχαρνών 27, 5ος όροφος, γραφείο 3), στα γραφεία και τις αντιπροσωπείες του Ταμείου στην περιφέρεια και στην ιστοσελίδα www.tsay.gr.

Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα παραπάνω δεν θα είναι δυνατή η παραλαβή των δικαιολογητικών σας από τους αρμόδιους υπαλλήλους και θα επιστρέφονται τα παραστατικά.

β)Εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

 

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1/4/2011 το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε. Τ. Α. Α.) εντάσσεται στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης Γ. Γ. Κ. Α.

Η περιγραφή του προγράμματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπως και αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας του βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.esyntagografisi.gr

Σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας προκειμένου να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή τους και τον απαραίτητο εξοπλισμό παρέχονται στην άνω διεύθυνση (www.esyntagografisi.gr).

Σας επισημαίνουμε ότι μετά την 1/4/2011 δεν θα είναι δυνατή η συνταγογράφηση όπως και η εκτέλεση των συνταγών αν οι ιατροί, οι οδοντίατροι όπως και οι φαρμακοποιοί δεν έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Υγειονομικού του Ε. Τ. Α. Α.:

 

Ιστοσελίδα: www.etaa.gr, Ηλεκτρονική Διεύθυνση yyetaa@tsmede.gr

Αρ. Τηλεφώνου: 210-5217317-8, Αριθ. Fax: 210-5217407

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 

ΘΕΜΑ 5ον: ΤΑΠ-ΟΤΕ

Οδηγίες υποβολής λογαριασμών και εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων

 

Σας ενημερώνουμε ότι εντός του Ιανουαρίου 2011 όλοι οι φαρμακοποιοί πρέπει να καταθέσουν λογαριασμούς συνταγών φαρμάκων του έτους 2010, καθώς και παλαιοτέρων ετών αν υπάρχουν. Από δω και στο εξής πρέπει απαραιτήτως νακατατίθενται οι συνταγές κάθε μήνα και από τους φαρμακοποιούς και από τους Συλλόγους. Δεν θα γίνονται δεκτοί λογαριασμοί παλαιοτέρων μηνών. Δε θα γίνουν δεκτοί λογαριασμοί του 2010 που θα κατατεθούν μετά τον Ιανουάριο του 2011.

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι οφείλουν να καταθέτουν τους λογαριασμούς των φαρμακοποιών-μελών τους κάθε μήνα. Όσοι Φ. Σ. καταθέτουν μηχανογραφημένες καταστάσεις θα πρέπει απαραιτήτως να τις στέλνουν και ηλεκτρονικά είτε υπό μορφή δισκέτας είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση hetapote@otenet.gr

Επίσης, από 1/1/2011 καμία συνταγή δε θα εκτελείται αν δεν αναγράφονται το ΑΜΚΑ ιατρού και το ΑΜΚΑ ασφαλισμένου.

Ιδιαίτερη προσοχή σε συνταγές φαρμάκων η αξία των οποίων ξεπερνά τα 150€ή περιέχουν ναρκωτικά του Πίνακα Γ, να μην εκτελούνται από τον φαρμακοποιό, εφόσον δεν είναι θεωρημένεςαπό το αρμόδιο όργανο του φορέα. Συνταγές που δεν έχουν θεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στερούν το δικαίωμα είσπραξης της αξίας τους από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Το ποσό των 150€ αντιστοιχεί στη συνολική αξία των φαρμάκων κάθε συνταγής.

Δεν χορηγούνται τα ΜΗΣΥΦΑ και τα φάρμακα lifestyle.

Τέλος, για τις νέου τύπου συνταγές που μπορούν να επιδεχτούν μηχανογραφική επεξεργασία, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τα εξής:

Δεν ισχύει η αναγραφή δίμηνης θεραπείας σε ένα φύλλο συνταγής στον Φορέα μας.

Η πληροφορία ενός πεδίου να μην επικαλύπτει πληροφορία άλλου γειτονικού πεδίου, ούτε γραπτώς, ούτε με σφραγίδες και υπογραφές. Η σφραγίδα του ιατρού τοποθετείται μόνο κάτω αριστερά στο μπροστινό μέρος της συνταγής. Σε περίπτωση λάθους επιτρέπεται διόρθωση μόνο με διορθωτικό υγρό στο μπροστινό μέρος της συνταγής και η επιβεβαίωση της διόρθωσης θα γίνεται στο πίσω μέρος της συνταγής με την αναγραφή της αντίστοιχης επικεφαλίδας του πεδίου που διορθώθηκε και το ορθό περιεχόμενο αυτού, και την τοποθέτηση σε εκείνο το σημείο της απαραίτητης σφραγίδας και υπογραφής που επιβεβαιώνει τη διόρθωση.

Δεν επιτρέπεται η επικάλυψη των κουπονιών. Σε περίπτωση που στο πίσω μέρος της συνταγής δεν επαρκεί ο χώρος για να κολληθούν όλα τα κουπόνια που απαιτούνται, καθώς υπάρχει χώρος για επικόλληση τεσσάρων κουπονιών (να μην επικολλούνται σε άλλα σημεία που αναγράφονται άλλα στοιχεία), θα χρησιμοποιείται ξεχωριστή επιπλέον σελίδα που θα ακολουθεί τη συνταγή, η οποία θα σφραγίζεται και θα υπογράφεται από το φαρμακοποιό ο οποίος θα αναφέρει σε ποια συνταγή αντιστοιχεί, στην οποία επίσης δε θα αλληλοεπικαλύπτονται τα κουπόνια. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε σημείωση πάνω στα κουπόνια, είτε πρόκειται για αναγραφή τιμής, είτε για σφραγίδα, καθώς επίσης η κατάτμησή τους, η αναδίπλωσή τους και γενικά οτιδήποτε εμποδίζει την ανάγνωση του barcode τους.

 

ΘΕΜΑ 6ον: Ο. Γ. Α.

Ορισμός ελεγκτή ιατρού Ο. Γ. Α.

 

Με την υπ’ αριθμ. 4599/10-12-2010 απόφαση του ΟΓΑ, ορίζεται ελεγκτής ιατρός για τον έλεγχο των συνταγών φαρ/κής περ/ψης ασφαλισμένων ΟΓΑ, για την περιφέρεια του Κ. Υ. Κιάτου, η ιατρός Γκινοσάτη Αθανασία Ε. Β. Γενικής Ιατρικής του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ, με έδρα το Κ. Υ. Κιάτου, σε αντικατάσταση του ιατρού Κανέλλου Χρήστου.

 

ΘΕΜΑ 7ον: Ε.Ο.Φ.

α)Σχετικά με διάθεση του MADOPARtablets 250mg, BTX30, της ROCHE

 

Αποφασίζεται η παράταση μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2011, ως έκτακτο μέτρο προστασίας της Δημόσιας υγείας, της απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης του κατωτέρω αναφερομένου φαρμακευτικού προϊόντος που παρουσιάζει ελλείψεις, ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια κάλυψης των αναγκών των ασθενών στην Ελλάδα.

MADOPARtablets 250mg, BTX30, τηςROCHE

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται άμεσα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγόρευσης, απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση του προϊόντος αυτού και επιβάλλεται η διάθεση στην εγχώρια αγορά από όλους τους συμμετέχοντες στη διακίνηση (Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας, Φαρμακαποθήκες, Φαρμακεία).

β)Δελτίο Τύπου 7 Δεκεμβρίου 2010

 

Η Διοίκηση του Ε. Ο. Φ. εξέδωσε την κάτωθι εγκύκλιο για την διενέργεια των επιστημονικών εκδηλώσεων που οργανώνονται από φαρμακευτικές επιχειρήσεις ή άλλες επιχειρήσεις προϊόντων αρμοδιότητας του Ε. Ο. Φ.

 

Εγκύκλιος επιστημονικών εκδηλώσεων τύπου Β και Γ.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εκδηλώσεις επιστημονικής ενημέρωσης τύπου Β

Ως συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις με σκοπό την επιστημονική ενημέρωση νοούνται όσα οργανώνονται από φαρμακευτικές επιχειρήσεις ή άλλες επιχειρήσεις προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ, σε συνεργασία με τους δικαιούχους της κατηγορίας τύπου Α, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου επιστήμονα, διεξάγονται στην Ελλάδα και κατά το σύνολο του προγράμματός τους έχουν αποκλειστικά επιστημονικό περιεχόμενο θεμάτων αρμοδιότητας ΕΟΦ.

Εκδηλώσεις επιστημονικής ενημέρωσης φαρμακευτικών ή άλλων προϊόντων τύπου Γ

Ως ημερίδες, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση επί φαρμακευτικών προϊόντων ή άλλων προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ στο πλαίσιο της προώθησης τους, νοούνται όσες εκδηλώσεις οργανώνονται από επιχειρήσεις προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ, διεξάγονται στην Ελλάδα και κατά το κύριο μέρος του προγράμματός τους σκοπό έχουν την ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

1. Όλοι οι δικαιούχοι φορείς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν εκδηλώσεις τύπου Β ή Γ θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημα προς έγκριση στον ΕΟΦ, τοπρώτο δεκαήμερο κάθε διμήνου, αρχίζοντας από 1.1.2011

Η αίτηση θα περιλαμβάνει :

α) όνομα εταιρείας (και συνεργαζόμενου επιστημονικού φορέα για τις εκδηλώσεις τύπου Β)

β) πρόγραμμα εκδήλωσης

γ) χρόνο και τόπο διεξαγωγής

δ) αρχικό προϋπολογισμό

2. Η διαδικασία έγκρισης δεν προϋποθέτει την θετική εισήγησης της επιστημονικής επιτροπής όπως για τις εκδηλώσεις τύπου Α.

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για έγκριση των τύπου Β εκδηλώσεων είναι η οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος τουλάχιστον 4 ωρών, για κάθε ημέρα της εκδήλωσης, εφόσον υπάρχει διανυκτέρευση των συνέδρων, ενώ για τις τύπου Γ,2 ωρών.
 1. Η ειδικότητα ή το αντικείμενο εργασίας / ενασχόλησης των ιατρών πρέπει να είναι συναφή με τη θεματολογία της εκδήλωσης
 1. Οι εκδηλώσεις τύπου Γ΄ εγκρίνονται μόνο εφόσον έχουν σκοπό την προώθηση φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΔΥΓ3 (α) 85657 (ΦΕΚΒ΄59/2006)
 1. Δεν επιτρέπεται οργάνωση εκδηλώσεων τύπου Β ή Γ στο εξωτερικό από φαρμακευτικές εταιρείες εγκατεστημένες την Ελλάδα
 1. Η φιλοξενία των συμμετεχόντων δεν πρέπει να περιλαμβάνει εκδηλώσεις αμιγώς ψυχαγωγικού χαρακτήρα, η δε επιλογή των χώρων πρέπει να είναι προσεκτική με κριτήριο τις συνεδριακές εγκαταστάσεις και όχι τη αναψυχή και διασκέδαση .
 1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ιατρών του ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών ιατρών στις εκδηλώσεις τύπου Γ (νόμος2889/2001 ,άρθρο 11, παρ 18)
 1. Επιτρέπεται η καταβολή τιμητικής αμοιβής (honorarium) από τις φαρμακευτικές εταιρείες, στους προσκεκλημένους ομιλητές ή προεδρεύοντες συνεδριάσεων των επιστημονικών εκδηλώσεων τύπου Β και Γ σύμφωνα με τους όρους που έχουν διατυπωθεί στην εγκύκλιο με αριθ. Πρωτ.66500/30.9.2010 παρ.8, για τις τύπου Α εκδηλώσεις.
 1. Οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να φροντίζουν ώστε τα έξοδα προώθησης για τύπου Β ή Γ εκδηλώσεις να μην επηρεάζουν αρνητικά τις χορηγίες για τα συνέδρια τύπου Α.
 1. Μετά το πέρας της επιστημονικής εκδήλωσης και εντός 2 μηνών, η φαρμακευτική εταιρεία υποβάλλει στον ΕΟΦ το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, τον αριθμό των συμμετεχόντων και αντίγραφα παραστατικών των δαπανών, εφόσον ζητηθούν.
 1. Οι φαρμακευτικές εταιρείες που ανήκουν στο ΣΦΕΕ οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση τους στον κώδικα δεοντολογίας και στους περιορισμούς των εξόδων φιλοξενίας όπως και για τις εκδηλώσεις τύπου Α
 1. Οι φαρμακευτικές εταιρείες που δεν ανήκουν στο ΣΦΕΕ καλούνται να υιοθετήσουν αντίστοιχο κώδικα δεοντολογίας.

Συνημμένα: 1. Συμπληρωματικές επεξηγήσεις τύπου Α,Β,Γ

2. Σχέδια αιτήσεων τύπου Β’ ή Γ΄

Συμπληρωματικές επεξηγήσεις για τις εγκυκλίους των επιστημονικών εκδηλώσεων τύπου Α΄ Β΄ Γ΄

1. Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις – Χορήγηση Εκπαιδευτικής άδειας, των ιατρών του ΕΣΥ – Πανεπιστημιακών,στρατιωτικών, ιατρών του ΙΚΑ και όλων των ασφαλιστικών ταμείων του Δημοσίου

Για την συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις στο εσωτερικό – εξωτερικό, καθώς επίσης και για την χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, στους ιατρούςτου ΕΣΥ – Πανεπιστημιακούς, στρατιωτικούς, ιατρούς του ΙΚΑ και όλων των ασφαλιστικών ταμείων του Δημοσίου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 18 άρθρο 11 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37Α΄/2001).

2. Ενστάσεις

Κατά απορριπτικής απόφασης, υποβάλλεται από τον αιτούντα ένσταση, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης, κατατίθεται στο Γραφείο του Προέδρου του Δ. Σ. του ΕΟΦ.

3. Σύμβαση διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων τύπου Α΄ Β΄

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 66500/30.9.2010 παρ.6, ο επιστημονικός φορέας διοργάνωσης που δεν διαθέτει λογιστική επάρκεια, δύναται στο πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφει , να αναθέτει σε P.C.O την διοργάνωση, την εν γένει οικονομική διαχείριση του συνεδρίου.

Στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των δύο μερών, πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

· Πλήρη στοιχεία συμβαλλομένων ( έδρα, επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, νομική μορφή, νόμιμη εκπροσώπηση κ.λ.π.)

· Ακριβή οικονομικά στοιχεία ( προϋπολογισμός που να ανταποκρίνεται στα στοιχεία της αίτησης, αμοιβή P.C.O και τυχόν λοιπά στοιχεία).

· Γενικά θα πρέπει να απεικονίζεται και να περιγράφεται με ακρίβεια η συμφωνία.

γ) Δελτίο Τύπου 14 Δεκεµβρίου 2010

 

Η διοίκηση του Ε.Ο.Φ. παρέδωσε σήµερα στην ηγεσία του Υπουργείου

Υγείας τα πρώτα πρωτόκολλα συνταγογράφησης που διαµορφώθηκαν για τα

παρακάτω 16 ρευµατικά νοσήµατα: Ρευµατοειδή Αρθρίτιδα, Αγκυλοποιητική

Σπονδυλίτιδα, Ψωριασική Αρθρίτιδα, Παιδική Ρευµατοειδή του Ενήλικα,

Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο, Σκληρόδερµα, _ερµατοµυοσίτιδα /

Μυοσίτιδα, Σύνδροµο Sjögren, Αγγειίτιδες, Σύνδροµο Αδαµαντιάδη – Behcet,

Ινοµυαλγία, Ρευµατική Πολυµυαλγία, Ουρική Αρθρίτιδα, Οστεοαρθρίτιδα,

Οστεοπόρωση, Οστεοπόρωση επαγόµενη από Κορτικοστεροειδή.

Τα Πρωτόκολλα αυτά διαµορφώθηκαν από τριµελή επιτροπή

αποτελούµενη από: κα Φωτεινή Σκοπούλη, Καθηγήτρια Παθολογίας –

Ανοσολογίας, συντονίστρια, Α. Τζιούφα, Καθηγητή Ρευµατολογίας-

Ανοσολογίας, µέλος και Μ. Μανουσάκη, Αν. Καθηγητή Ρευµατολογίας –

Ανοσολογίας, µέλος.

Εντός των προσεχών ηµερών θα παραδοθούν και Πρωτόκολλα και

από άλλες νοσολογικές κατηγορίες, ενώ η ολοκλήρωσή τους αναµένεται να

πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2011.

 

Γραφείο Προέδρου

 

δ) Δελτίο Τύπου για τις ελλείψεις φαρμάκων

 

“Σε απάντηση της εξώδικης γνωστοποίησης του Φ.Σ.Α. για τις ελλείψεις φαρμάκων, θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε ότι από το φθινόπωρο του 2010 και μετά από περιορισμένο αριθμό καταγγελιών για ελλείψεις φαρμακευτικών προϊόντων, ο Ε.Ο.Φ. προχώρησε άμεσα στη διενέργεια αιφνιδίων ελέγχων σε όλη την αλυσίδα διακίνησης – φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία – προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος και η έκταση του προβλήματος.

 

Βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των στοιχείων που συλλέχτηκαν διαπιστώθηκε πραγματική έλλειψη μόνο για τέσσερα (4) φαρμακευτικά προϊόντα η οποία φαίνεται να προέρχεται κυρίως από δύο διαφορετικές αιτίες: τη διάθεση μειωμένων ποσοτήτων από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις παράλληλες εξαγωγές των προϊόντων από τις φαρμακαποθήκες.

 

Για το λόγο αυτό ο Ε.Ο.Φ. έλαβε ήδη και συνεχίζει να ενεργεί με τα ακόλουθα μέτρα:

 

 • Διοικητικές κυρώσεις στις φαρμακευτικές εταιρείες για τη μείωση των διατιθέμενων φαρμάκων χωρίς σχετική ενημέρωση του Ε.Ο.Φ.
 • Απαγόρευση των εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων MADOPAR, CELLCEPT, TEGRETOL, SEROQUEL μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2010 ώστε να αποκατασταθεί η επάρκεια και να καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων ασθενών.
 • Ειδικά για το προϊόν MADOPAR η απαγόρευση των εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης παρατάθηκε μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2011 λόγω των συνεχιζόμενων αναφορών για έλλειψη.
 • Διενέργεια ελέγχων για τον εντοπισμό των φαρμακείων που συμμετέχουν παράνομα σε εξαγωγικές δραστηριότητες.
 • Συλλογή στοιχείων και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. των φαρμακαποθηκών που διαθέτουν αποθέματα από τα παραπάνω προϊόντα με στόχο την ομαλοποίηση του εφοδιασμού των φαρμακείων.

 

Στο διάστημα που μεσολάβησε ο Ε.Ο.Φ. έλαβε έναν αριθμό καταγγελιών από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής που περιλαμβάνει ένα μακροσκελή κατάλογο φαρμάκων (περί τα 400) τον οποίο επεξεργάσθηκε και προχώρησε σε νέα διερεύνηση. Λόγω του μεγάλου αριθμού των προϊόντων που περιλαμβάνονται, δεν έχει ολοκληρωθεί η συλλογή των πληροφοριών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προκειμένου να προχωρήσουμε στη λήψη νέων μέτρων.

 

Συγχρόνως, ο Ε.Ο.Φ. επεξεργάζεται ήδη ένα σχέδιο για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των ελλείψεων των φαρμάκων το οποίο πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το επόμενο έτος με την ανάπτυξη της κατάλληλης διαδικτυακής εφαρμογής και την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων.

 

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο Ε.Ο.Φ. δεν ξεχνά την αποστολή του που είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Την ίδια όμως υποχρέωση έχουν και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο χώρο του φαρμάκου – εταιρείες, φαρμακαποθήκες και φαρμακεία – γιατί αποτελεί πρωτίστως κοινωνικό αγαθό”.

 

ε)Ανακλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων.

 

1) Ανάκληση της παρτίδας 10G12G44 του φαρμακευτικού προϊόντος NUTRINEALPD4 , Υπευθ. Κυκλ.BAXTERHellas, λόγω αυξημένου αριθμού αναφορών άσηπτης περιτονίτιδας και θολερότητας του υγρού εξαγωγής.

2) Ανάκληση όλων των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων AVANDIA, AVANDAMET και AVAGLIM, Υπευθ. Κυκλ. GlaxoSmithKline ΑΕΒΕ, μετά από σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, λόγω αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου σχετιζόμενου με τη χρήση των εν λόγω προϊόντων.

3) Ανάκληση παρτίδας 100310της αποστειρωμένης σύριγγας μιας χρήσεως 5ml 21Gx1 ½ με την εμπορική ονομασία SAFETY, που διακινείται από της εταιρεία ANATS Α. Ε., διότι διαπιστώθηκε ή ύπαρξη ξένων σωματιδίων εντός της αποστειρωμένης συσκευασίας σε δείγματα της συγκεκριμένης παρτίδας.

4) Ανάκληση των παρτίδων 0TTW02 και 0TTW03 του συμπληρώματος διατροφής CALRTATE 600 + D (60 tabs) Υπευθ. Κυκλ.PFIZERHELLAS, λόγω ανακριβούς επισήμανσης σχετικά με τη σύνθεσή του.

5) Απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης των παρτίδων 943060 και 802059 του προϊόντος DAMIZOL 3ml, Υπευθ. Κυκλ. SPECIFAR ΑΕΒΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών που εκδηλώθηκαν μετά την χρήση των εν λόγω παρτίδων.

6) Ανάκληση των παρτίδων 0013A και 0014Α του φαρμακευτικού προϊόντος ADAGENinj. 250U/ml, το οποίο εισάγεται από το ΙΦΕΤ, διότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές του προϊόντος.΅

 

ΘΕΜΑ 8ον: PHARMACY MANAGEMENT ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δελτίο Τύπου

 

2η Ημερίδα Φαρμακοποιών

Φαρμακείο:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Σάββατο, 22 Ιανουρίου 2011

«ΘΕΑΤΡΟ» -Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος – Πειραιώς 254,

Ταύρος, Αθήνα

 

Μια διοργάνωση του περιοδικού

PHARMACYManagement ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Μετά την επιτυχημένη 1η Ημερίδα Φαρμακοποιών που έγινε την 23η Ιανουαρίου 2010 και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους 1257 συνέδρους Φαρμακοποιούς και στις εταιρείες που υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια…. Ο Θεσμός Συνεχίζεται!

Η διοργάνωση της εκπαιδευτικής αυτής Ημερίδας προέρχεται από τη βαθιά γνώση και προσπάθεια στήριξης και αναβάθμισης του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.

Η Ημερίδα θα επικεντρωθεί σε θέματα Management, Διαχείρισης και κυρίως Επικοινωνίας, Θεραπευτικής προσέγγισης και Συμβουλής προς τον Πελάτη σε θέματα Υγείας αλλά και Ομορφιάς, ενότητες που πραγματεύεται και το ίδιο το Περιοδικό PHARMACYManagement ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Απευθύνεται σε Φαρμακοποιούς, τους βοηθούς και συνεργάτες τους, σε στελέχη πωλήσεων και marketing εταιρειών και σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του Φαρμακείου.

 

Η συμμετοχή όλων είναι ΔΩΡΕΑΝ

Δηλώσεις συμμετοχής: 210-6199877, 210-6199766

Περισσότερες πληροφορίες στο : www.PharmaManage.gr

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

 

 

Δεν υπαρχουν σχολια ακομα

Γινεται ο πρωτος που θα σχολιασει

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.